Connect with us

Aktuality

Nastanú zmeny v systéme autobusovej dopravy v Piešťanoch?

Published

on

Reklama
Reklama

Na autobusovú dopravu v Piešťanoch od obyvateľov počuť často sťažnosti. Najväčším problémom, ktorí ľudia pomenúvajú, je nízka frekvencia spojov. Aj preto samospráva pristúpila k spracovaniu optimalizácie mestskej autobusovej dopravy v Piešťanoch. V uplynulých týždňoch mohli obyvatelia pripomienkovať už spracovaný návrh projektu a proces zavŕšilo jeho verejné prerokovanie vo štvrtok 4. marca 2020 v mestskej knižnici. Napriek všetkým týmto krokom je podľa aktuálneho vyjadrenia zástupcov samosprávy stále otázne, či bude projekt zavedený do praxe.

Podľa správy zverejnenej radnicou: „Konečnému návrhu predchádzalo veľké sčítanie cestujúcich, niekoľkodenné pozorovanie, ako aj sociologický prieskum online a papierovou formou, v ktorom tvorcovia návrhu zisťovali názory a požiadavky cestujúcich. V prieskume, ktorý sa uskutočnil v roku 2018 boli tiež oslovení veľkí zamestnávatelia a školy, ktorých pripomienky boli tiež užitočné pre podklady k projektu.“ 

Pri spracovaní dopravno-sociologického prieskumu došlo k veľmi malej návratnosti rozdaných dotazníkov, ale aj k nízkemu vypĺňaniu online dotazníkov. Celkovo radnica, ktorá zabezpečovala túto časť projektu dostala spätnú väzbu od približne 400 obyvateľov Piešťan.  „Návratnosť bola menšia než sme očakávali, ale nie je to nič nezvyklé, nevybočili ste zo skúseností ako máme inde. Môže to svedčiť o neinformovanosti, prečo je dôležité vyplniť dotazník, ale taktiež o postoji obyvateľov k mestskej autobusovej doprave, keď ju nevyužívajú nemajú k nej žiaden vzťah, ale rovnako si môžu povedať, že načo to budú vypĺňať, veď aj tak sa nič nezmení,“ reagoval na situáciu V. Jánoš z Českého vysokého učení technického, ktoré prieskum pre dodávateľa optimalizácie spracúvalo.

Reklama

Z dotazníka chceli spracovatelia čerpať informácie o celkovej mobilite v meste, ale podľa nich to nebo jediný informačný zdroj, ktorý mali k dispozícii. V dotazníku bol priestor na vyjadrenie problémov, ktoré ľudia v súvislosti s MAD vnímajú. „Najčastejšie sa opakovala nízka frekvencia spojov a že sever a rozvojový juh sú málo obslúžené,“ priblížil spracovateľ.

Tomu zodpovedá aj aktuálne vyjadrenie hovorcu samosprávy Martina Ričányho: „Na základe prieskumu autori projektu zistili, aké sú najtypickejšie ciele cestujúcich a tiež ich nespokojnosť s časovými intervalmi, veľkými časovými rozostupmi alebo nevhodným naviazaním spojov. Takisto zistili, že Piešťany sú atypické tým, že tu máme veľké množstvo cestujúcich na invalidnom vozíku, ktorí jazdia celým mestom.“

Podľa radnice autori projektu netvrdia, že aktuálne fungovanie mestskej dopravy je zlé, ale tým, ako sa mesto rozvíja, menia sa odchody, príchody vlakov a autobusov medzimestskej dopravy, je potrebné urobiť úpravu liniek. V aktuálnom návrh optimalizácie je spracované zdvojnásobenie výkonu mestskej dopravy, posilnenie spojov a taktiež kratšie intervaly medzi linkami. Autobusy by mali chodiť v špičkách v 15 minútových intervaloch.

Definitíva zavedenia optimalizácie do praxe ešte nepadla

„V projekte autori nepočítajú s navyšovaním vozového parku, ale pokiaľ by sa mesto pre optimalizáciu rozhodlo, prevádzka mestskej dopravy by zo súčasných 350 000 € ročne narástla na takmer 750 000 € a zmeny by mohli prísť do platnosti najskôr ku koncu roku 2021,“ informoval Martin Ričány. 

Číslo 350-tisíc eur, ktoré uvádza hovorca nie sú celkové náklady na MAD, ale len suma, ktorú dopláca samospráva. Ďalšie prostriedky získava prevádzkovateľ z cestovného. Podľa predošlých informácií poskytovaných v priebehu spracovania optimalizácie mestskej autobusovej dopravy vychádzal paradoxne najnákladnejší variant ako ekonomicky najzaujímavejší, keď by Mesto Piešťany nemuselo platiť ani takú dotáciu ako dnes. Podmienkou však bolo okrem optimalizácie MAD prijať aj ďalšie opatrenia tak, aby obyvatelia mali väčší záujem o jej využívanie. Vyžadovalo by okrem vhodnejšieho rozmiestnenia zastávok, či zapracovaného zvýšenia intenzity aj obmedzenia vo využívaní automobilov v centre mesta. Výsledkom by mali byť prázdnejšie ulice a čistejší vzduch. 

-th-

Populárne články