Connect with us

Aktuality

Nájomca zimného štadiónu skončil v likvidácii. Nový ani po roku nemá dozornú radu

Published

on

Reklama
Reklama

Spoločnosť ŠHK 37 Piešťany, ktorá mala v prenájme piešťanský zimný štadión skončila vlani v lete v likvidácii. Od 26. júla 2018 zmenila v obchodnom registri názov na DEAURO, s.r.o., spoločníkom a konateľom sa stal namiesto Jaroslava Lušňáka Lyusi Kyurkchyiski z Bulharska. Ten je podľa obchodného registra zároveň likvidátorom spoločnosti. Spoločnosť ešte predtým predala svoju časť firme Športový hokejový klub 37 Piešťany, ktorá sa tak mala stať novým nájomcom zimného štadióna. Jej spoločníkom a konateľom je Jaroslav Lušňák. Nová firma po roku nemá v obchodnom registri zapísanú dozornú radu, ktorú by mali tvoriť poslanci mestského zastupiteľstva. Zastupiteľstvo ich schválilo po jedenástich mesiacoch od zmien, na konci júna.

Predošlé zastupiteľstvo sa vlani v lete o likvidácii spoločnosti ŠHK 37 Piešťany a o zmene nájomcu dozvedelo viacmenej náhodou. Rovnako ani vedenie radnice podľa vlaňajších vyjadrení nevedelo o zmene, pričom o nej bolo informované dodatočne listom. Spoločnosť ŠHK 37 Piešťany podľa neho v zmysle obchodného zákonníka predala časť podniku firme Športový hokejový klub 37 Piešťany. Poslancom sa príliš tento postup nepozdával a žiadali vedenie mesta o realizáciu právnej analýzy, či bol daný postup v poriadku a v súlade s uzatvorenou zmluvou a ďalšími platnými zákonmi. Tá dodnes neuzrela svetlo sveta. Predošlý prednosta Eduard Strapatý na opakované otázky poslancov len ústne vyjadril názor, že by malo byť všetko v poriadku. 

Spoločnosť ŠHK 37 Piešťany zmenila vlastníka, ktorým sa po Jaroslavovi Lušňákovi stal Bulhar Lyusi Kyurkchyiski a zmenila  názov na DEAURO s.r.o. Došlo taktiež k zmene sídla. Novou adresou firmy je Stavbárska 42 v Bratislave. Ide o objekt slávne neslávnej budovy Pentagon, ktorý je známy kvôli drogám a problémovým skupinám ľudí.

Reklama

ŠHK 37 Piešťany pod vedením Jaroslava Lušňáka mala  najvyššie  tržby  v rokoch  2011  a 2012, keď dosiahli  hodnotu  3,7  respektíve  3,4  milióna  eur.  Odvtedy  výrazne  klesali  a v roku  2016  boli  len  225-tisíc  eur.  Firma zaznamenávala od roku 2010 každoročne stratu, okrem roku 2011. Od roku 2012 do roku 2016 to bolo v sumáre viac ako 8 miliónov eur.

Aktuálne dlží na daniach 43-tisíc eur a je tiež dlžníkom zdravotnej a sociálnej poisťovne. 

Prvotný nájom by bez dozornej rady nebol ani vznikol

Spoločnosť Športový hokejový klub 37 Piešťany, ktorá mala vlani odkúpiť časť podniku ŠHK 37 Piešťany, teda zmluvného nájomcu zimného štadióna, sa pôvodne volala AMZ 20, s.r.o. a patrila Miroslavovi Zálešákovi, zaťovi Jaroslava Lušňáka. Chvíľu boli vlani spoločníkmi obaja. Od konca mája 2018 je jediným spoločníkom Jaroslav Lušňák.

Firma vystupujúca ako nový nájomca majetku Mesta Piešťany dosiahla vlani tržby 118 766 eur a vyprodukovala stratu 139 218 eur. Od roku 2012 do roku 2017 mala nulové tržby. Jej majetok podľa účtovej uzávierky medziročne výrazne narástol. Kým v roku 2017 bol 74 274 eur, za rok 2018 už mal hodnotu 3,757 milióna eur. Spoločnosť v uzávierke uvádza, že má krátkodobé záväzky v hodnote 3,536 milióna eur. 

Spoločnosť Športový hokejový klub 37 Piešťany, ktorá má byť novým partnerom Mesta Piešťany v nájme zimného štadiónu, ani po roku nemá podľa obchodného registra zriadenú dozornú radu. Pri pôvodnej zmluve z roku 2006 znelo jedno z ustanovení, že zmluvný vzťah nadobudne účinnosť až splnením podmienky doplnenia zakladateľskej listiny ŠHK 37 Piešťany o zriadenie dozornej rady tejto spoločnosti s tromi členmi, ktorých navrhuje Mestské zastupiteľstvo Mesta Piešťany. 

Na aprílovom rokovaní mestského zastupiteľstva schvaľovali poslanci nových zástupcov v orgánoch právnických osôb za Mesto Piešťany.  Podľa predloženého materiálu spoločnosť Športový hokejový klub 37 Piešťany, s.r.o.  dozornú radu zatiaľ nemal kreovanú. Poslanci dostali informáciu, že podľa vyjadrenia konateľa Jaroslav Lušňáka je možné ju kreovať a obsadiť aj zástupcami za mesto. Na začiatku apríla však uznesením nikoho nenominovali, ani nediskutovali o situácii a vzťahu Mesta Piešťany so spoločnosťou. K nominácii poslancov do dozornej rady došlo až koncom júna. Uznesenie zastupiteľstva nominovalo za členov poslancov Martina Cifru, Jaroslava Rybárika a Jozefa Drahovského s dovetkom, ak taký orgán bude kreovaný. To je vo výraznom protiklade s pôvodnou požiadavkou kladenou v zmluve z roku 2006, keď by bez vytvorenia dozornej rady zmluva ani nenadobudla účinnosť. 

-th- Foto: -lt- Zdroj:  finstat.sk, orsr.sk, piestany.sk

Populárne články