Connect with us

Aktuality

Na rozkopanom sídlisku vypadlo aj osvetlenie

Published

on

Reklama

Počas uplynulého víkendu zaznamenali obyvatelia sídliska pred stanicou výpadok verejného osvetlenia. Či za nefungujúce svetlá môžu robotníci, ktorí rozkopali zelené plochy kvôli pokládke optických káblov alebo pracovníci firmy na zatepľovanie budov, zatiaľ nie je jasné. Služby mesta na odstránení poruchy už pracujú. Rozhodnutie o uložení optických káblov vydalo mesto ešte v januári 2016 a platí tri roky. Okrem ulice Andreja Hlinku sú naplánované nové káble aj v ďalších častiach mesta.

IMG_1782
Podľa Petra Fialu zo SMP Piešťany bol na sídlisku v piatok vyradený celý okruh verejného osvetlenia, príčinu zisťujú a dnes, v pondelok 16.mája by mali dať svetlá do poriadku. Rozkopanú zeleň má „na svedomí“ pokládka optických káblov, či za tmu môžu „kopáči“ alebo okruh vyradili zamestnanci firmy na zatepľovanie budov, ktorá pracuje na jednom z činžiakov, zatiaľ služby nepotvrdili.

Reklama

 

 

Reklama

P1040150Rozhodnutie na umiestnenie líniovej stavby, uloženia optických káblov pre verejnú elektronickú telekomunikačnú sieť UPC,  bolo vydané Mestom Piešťany ešte v januári a platí tri roky. Počas jeho realizácie by mali zaviesť optické káble prakticky na polovici mesta. „Bod napojenia prvého prevádzkového súboru bude v TKB J. Murgaša a trasa povedie v jestvujúcej multirúre ulicou Teplická a Bratislavská až na križovatku ulíc Bratislavskej a Vrbovskej cesty a následne bude viesť prevažne v chodníku po ulici Vrbovská cesta po križovatku s ulicou Dopravná,“ uvádza sa v rozhodnutí z 26. januára.

P1040151

„Bod napojenia druhého prevádzkového súboru bude v TKB Tesla (On Semiconductor Slovakia, a.s.) na ulici Vrbovská cesta v priemyselnej zóne medzi železnicou a diaľnicou. Odtiaľ bude trasa viesť v zelených pásoch a spevnených plochách k štyrom novovybudovaným vonkajším kabinetom, z ktorých budú pripojené objekty KBV, IBV a objekty v priemyselnej zóne medzi železnicou a diaľnicou na uliciach Vrbovská cesta, Nikola Teslu, Družstevná, Brigádnická a Priemyselná,“ pokračuje text.

P1040146P1040153Podľa parcelných čísel do neho spadá aj sídlisko A. Hlinku pred stanicou, teda parcely č. 3508 a 3528/1, kde v súčasnosti aj práce prebiehajú a vedú i cez trávnaté plochy. Podľa informácií od hovorkyne mesta Evy Bereczovej by rozkopávky mali byť na týchto uliciach ukončené tento mesiac.: „Rozkopávka na A. Hlinku – II. etapa je povolená do 30.05.2016.“ Okolie by mali dať navrhovatelia – UPC BROADBEND Slovakia podľa rozhodnutia mesta do pôvodného stavu.

P1040147

Týmto dokladom tiež mesto ukladá žiadateľovi podmienky dodržiavania mestskej legislatívy o zeleni, a ten je povinný okrem iného vykonávať zásahy do zelene odbornými záhradníckymi úkonmi so súhlasom správcu zelene, predchádzať poškodeniu a ničeniu drevín, viesť trasu výkopov tak, aby  v žiadnom prípade nedošlo k odstráneniu stromov alebo kríkov, po odkrytí koreňov vykonať opatrenia, zamedzujúce vysychaniu, na založenie novej a rekonštrukciu jestvujúcej zelene musí byt vypracovaná  projektová dokumentácia oprávneným projektantom alebo organizáciou, po ukončení stavebnej alebo inej činnosti zabezpečiť odstránenie všetkého  stavebného odpadu a zabezpečiť dovoz a rozprestretie biologicky činnej zeminy v  minimálnej vrstve 20 cm na vopred skyprený terén.

P1040145

Ďalej by mal dodržiavať technologický postup zaručujúci optimálny vývoj vegetácie a odovzdať plochu  správcovi verejnej zelene preberacím protokolom. Investor alebo správca zariadenia ručí za kvalitu úpravy zelene po rozkopávke, po dobu 36 mesiacov odo dňa odovzdania príslušnému správcovi, vlastníkovi zelene. „Pri výstavbe žiadame dodržiavať STN 83 7010 o ošetrovaní a údržbe stromovej vegetácie, ako aj dodržať ochranné pásmo od drevín v zmysle zákona o energetike,“ píše sa ďalej v rozhodnutí.

IMG_1784
-ad-

Populárne články