Úvod Aktuality Na piešťanskom mestskom úrade kontrola z NKÚ

Na piešťanskom mestskom úrade kontrola z NKÚ

REKLAMA

Od pondelka 29. júla prebieha na piešťanskom mestskom úrade kontrola z Najvyššieho kontrolného úradu. Pozostáva z dvoch nezávislých kontrolných akcií 2018 포토샵 cc 다운로드. Ich výsledky budú známe zrejme koncom roka.

Podľa vyjadrenia Janky Burdovej, riaditeľky Odboru komunikácie a styku s verejnosťou NKÚ, ide o kontroly v súlade s plánom kontrolných akcií NKÚ SR na rok 2019 a kontrolóri nekonajú na základe žiadneho špeciálneho podnetu Photoworks v1 5.

REKLAMA
Dompek Pizza 2021
PN Taxi
Knebl
Buenos pizza  burger

„Kontroly sa konajú v rámci dvoch nezávislých kontrolných akcií a to „Systém podpory subjektov verejnej správy v oblasti všeobecne prospešných a verejnoprospešných služieb a účelov v regióne“ a „Systém ochrany a bezpečnosti údajov vo verejnom sektore“ 영화 빅쇼트 다운로드. V prvom prípade je účelom kontrolnej akcie preveriť nastavenie procesov pri poskytovaní dotácií v nadväznosti na strategické zámery rozvoja mesta a ich plnenie 궁귀검신 다운로드. Zároveň preveriť čerpanie poskytnutých dotácií z hľadiska stanoveného účelu a podporených oblastí, zhodnotiť stav a vývoj dlhu a záväzkov mesta,“ približuje J 아바스트 프리 다운로드. Burdová.

„V prípade „Systému ochrany a bezpečnosti údajov vo verejnom sektore“ je účelom kontrolnej akcie zistiť objem finančných prostriedkov, ktoré boli alokované na zabezpečenie ochrany údajov a prispieť k správnej implementácii potrebných technických, organizačných a personálnych opatrení vyplývajúcich prevádzkovateľom z nariadenia a poukázať na možné formálne plnenie povinností v predmetnej politike,“ dodáva pracovníčka NKÚ Windows 10 kn download.

Kontrolu potvrdila hovorkyňa Mesta Piešťany Drahomíra Moretová, ktorá povedala, že kontrolóri sa ohlásili minulý piatok a hneď po víkende začali s kontrolou TomFile. Podľa NKÚ rovnaké kontroly prebiehajú aj v iných subjektoch samosprávy v rámci celého Slovenska. Ukončenie oboch kontrol sa predpokladá koncom roka 2019 a výsledky budú formou záverečných správ k dispozícii na web stránke úradu www.nku.gov.sk a stránkach NKÚ na sociálnych sieťach Youtube 2160p.

-th-

REKLAMA