Úvod Aktuality Na Lide ľudia najviac ocenili prírodnú krásu, prekážajú im odpadky a vandali

Na Lide ľudia najviac ocenili prírodnú krásu, prekážajú im odpadky a vandali

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Vážsky ostrov Lido čaká v tomto roku ďalšie skultúrnenie, ktoré nadviaže na minuloročný architektonický wokshop [1:1]. Počas neho vznikol v južnej časti multifunkčný objekt UWO, pravidelne využívaný na zábavu, detské hry i oddych. Ďalšie prototypy navrhnú architektky z občianskeho združenia Woven a realizované by mali byť postupne vďaka spolupráci Centra architektúry, Pro Civitate – Spoločne pre Piešťany a dobrovoľníkom, ktorým nie je vzhľad Lida ľahostajný 소셜포비아 다운로드. Potrebe prinavrátiť Lidu rekreačný účel je naklonené aj vedenie Slovenského vodohospodárskeho podniku v Piešťanoch. Projekt Tvoríme Lido usporiadal v priebehu marca anketu, ktorej cieľom bolo zistiť, ako využívajú ostrov Piešťanci, čo na ňom najviac oceňujú, čo im naopak chýba a aké správanie im prekáža. 

Takto vyzerá Lido v slovách, ktoré napadli ľudí ako prvé.

Svoje názory v dotazníku vyplnilo takmer 60 ľudí. Na Lide najviac oceňovali jeho prírodný ráz a z neho vyplývajúcu atmosféru. Viacero odpovedí zdôraznilo unikátnosť tohto územia vzhľadom na jeho polohu v bezprostrednej blízkosti centra mesta Young Cart. Naopak najväčšiu kritiku si vyslúžila absencia košov, prítomnosť vandalov a rybári, ktorí sa na autách vozia až k vode. Čo sa týka nevyužitého potenciálu, potrebuje vážsky ostrov podľa respondentov hlavne ihriská a poslúžiť by vo väčšej miere mohol aj v oblasti kultúrneho využitia.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

AKÉ LIDO MÁME A AKÉ BY SME CHCELI (VÝSLEDKY ANKETY)

Vyhodnotenie online dotazníka, ktorý je súčasťou širšej diskusie o budúcnosti vážskeho ostrova Lido v Piešťanoch Pratus. Dotazník vyplnilo takmer 60 ľudí.

Čo majú ľudia na Lide radi?
Najoceňovanejším aspektom je jednoznačne prírodný ráz krajiny a potom z neho vyplývajúca atmosféra. Viacero odpovedí zdôraznilo unikátnosť tohto územia vzhľadom na jeho polohu v bezprostrednej blízkosti centra mesta. Iné odpovede boli zastúpené minimálne.

Odpovede:
Príroda, voda, zeleň, zákutia, výhľady, klíma – 30
Atmosfera, sloboda pokoj, kľud – 25
Dostupnosť – 8
Šport – 3

Čo na Lide prekáža 은하영웅전설4 다운로드?
Množstvo smetí a chýbajúce odpadové koše sa ukazujú jasne ako najakútnejší problém miesta, ktorý doteraz nebol systematickejšie riešený. Nasleduje ľudský faktor, ktorý sa často spomína v podobe “vandalizmu a vandalov” a neohľaduplných rybárov, ktorí so svojimi autami parkujú až pri vode, prípadne ich karavany zaberajú množstvo miesta a rušia prírodný ráz krajiny. Pod “vandalmi” s veľkou pravdepodobnosťou časť respondentov myslí aj mládež, ktorá často Lido využíva na večerné posedenia. “Vandalizmus” ako-taký v odpovediach navyše môže evokovať samotný neporiadok, ktorý je treba zosobniť 알투비트 싱글 다운로드.

Menšie skupiny sa zhodli na chýbajúcom sedení, podľa ich názoru celkovej zanedbanosti prostredia, no rovnakému počtu na Lide už dnes neprekáža nič.

Odpovede:
Smeti, chýbajúce koše – 23
Vandali – 9
Neohľaduplní rybári s autami pri vode – 6
Chýbajúce sedenie – 4
Celková zanedbanosť – 4
Nič – 4
Psy a psíčkari – 2
Chýbajúci bufet 2

Ako ľudia trávia čas na Lide nplayer 영상 다운로드?
Lido je primárne miestom relaxu a oddychu, najviac sa v odpovediach skloňuje slovo prechádzka. Zdôrazňuje sa oddych pasívny, ktorý vychádza z atmosféry miesta (“pozeráš na vodu a nič nerobíš”, “hádzanie kamienkov do vody”). 

Významnú skupinu tvoria aj prívrženci športu a psíčkari. Menší počet ľudí uviedol Lido ako miesto ideálne pre deti, alebo preferenciu kúpania a opaľovania. Na konci nasledujú rybári – ako skupina početne menšia, ale vzhľadom na čas strávený na Lide a pravidelnosť návštev veľmi viditeľná, a tým aj neopomenuteľná Naver Baseball Download.

Odpovede:
Prechádzky – 18
Opekanie – 12
Oddych, relax – 16
Šport – 12
So psom – 9
S deťmi – 5
Kúpanie a opaľovanie – 5
Rybárčenie – 4

Viete si predstaviť, že by Lido mohlo slúžiť aj iným aktivitám?
Ak má priestor ostrova nevyužitý potenciál, tak v oblasti športu. Respondenti najčastejšie upozorňujú na neexistujúce ihriská, prípadne s plážovým charakterom, ktorý by zapadol do kontextu miesta Shinhan Bank ezplus for mac download. Veľká skupina ľudí vníma Lido ako potenciálny priestor pre kultúru a volá po koncertoch, premietaniach a inom umení.

Nezanedbateľný počet ľudí je spokojný so súčasným stavom, čo je v kontraste s podobnou skupinou, ktorej na Lide chýba komerčná prevádzka – kaviareň či bar. Pri tejto otázke sa viackrát opakovali aj organizované akcie – či už športové, pre deti alebo workshopy.

Najmä väčšie športoviská a organizované akcie sú v kontraste s predtým významne zdôrazňovaným “privátnym” a “atmosferickým” charakterom Lida schedule. Ich prípadná realizácia by preto mala tento faktor citlivo brať do úvahy.

Odpovede:
Ihriská, šport – 21
Koncerty, umenie, premietanie – 12
Nie – 10
Kaviaren, bar – 9
Člnkovanie – 4
Kúpanie – 2
Miesto pre venčenie psov – 2
Ihrisko pre deti – 2

Páči sa ľuďom drevený objekt UWO?
Dopyt po kultúre potvrdzuje aj postoj k stavbe, ktorú vlani v lete navrhli a zostrojili študenti architektúry. 75 % respondentov vyjadrilo pozitívny postoj, zatiaľ čo len 11 % negatívny lightroom 5. Neutrálny postoj zastáva 17 %.

Niektorí vyjadrili obavy z poškodenia, no za prvých deväť mesiacov existencie boli zatiaľ potrebné len minimálne opravy.

Od ľudí sme chceli vedieť aj to, či by malo byť Lido:

Miestom viac tajným, súkromným, alebo skôr verejným a populárnym pre viac návštevníkov. Na stupnici od 1 (tajné) do 5 (populárne) vyšiel v prieskume priemer 3,3 – teda o niečo viac populárne, resp. nie úplne skryté miesto. Miestom pre turistov, alebo skôr pre domácich. Na stupnici od 1 (turisti) do 5 (domáci) vyšiel priemer 3,8 – teda viac miesto určené primárne pre potreby Piešťancov.

Vážsky ostrov sa rozkladá v priestore medzi Biskupickým kanálom a starým korytom Váhu a jeho celková dĺžka je bezmála 40 km. V rámci projektu Tvoríme Lido sa rieši najjužnejšia časť v dĺžke 0,5 kilometra smerom na sever, ktorá má najväčšiu šírku zhruba 220 metrov a plošnú výmeru 4,6 ha. Lido má bohatú históriu, v období 1. ČSR bolo na hlavnom toku rieky plávajúce kúpalisko, takzvaná Plavecká škola. V úvode 20. storočia bolo zriadené kúpalisko Na štande, z ktorého viedol drevený mostík na štrkovú pláž na ostrove vo Váhu. Súčasťou vybavenia pláže bola požičovňa športových potrieb, kolies, lodiek, ležadiel a podobne.

Rekreačné využívanie rieky v centre mesta narušila až výstavba Vážskej kaskády a s ňou spojená regulácia rieky. Život na rieke ustal a premiestnil sa jednak k novovzniknutej vodnej nádrži a jednak na vybudovaný Vážsky ostrov. V 70.-80. rokoch minulého storočia boli na južnom cípe Vážskeho ostrova, súčasnom Lide, vybudované prírodné preliezky, sedenia a osadené slnečníky. V tomto období bola vytvorená prírodná pláž a taktiež vybudované futbalové ihrisko. Súčasťou lokality boli aj verejné sprchy.

 

-lt/Zdroj: lidopiestany.sk, Tvoríme Lido/Foto: th, archív, Piešťany History-

REKLAMA