Connect with us

Aktuality

Na konferenciu o dobrovoľníctve príde aj premiér Róbert Fico

Published

on

Reklama
Reklama

Poslanie a práca dobrovoľníkov v Trnavskom samosprávnom kraji bude témou tretieho ročníka vedeckej konferencie, ktorú pripravili na piatok 4. decembra o 10-tej hodine organizátori z kraja, oboch trnavských univerzít, vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce, ako aj z katolíckej arcidiecézy a evanjelickej cirkvi. Záštitu nad podujatím prevzal a pozdraviť účastníkov príde do Zrkadlovej siene Divadla Jána Palárika v Trnave aj premiér SR Róbert Fico.

Dopoludnia sa účastníkom prihovoria zástupcovia všetkých subjektov, zúčastnených na organizácii podujatia a popoludnie už bude patriť prednáškam tých, ktorí sa zaoberajú prácou s dobrovoľníkmi v teréne, či už ide o hasičov, Červený kríž, charitu, Ligu proti rakovine a iných.

 

 

Reklama

DSC_0021POZVÁNKA

Trnavský samosprávny kraj, Trnavská univerzita v Trnave, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n.o., Trnavská arcidiecéza, Evanjelická cirkev augsburského vyznania Vás pozývajú na vedeckú konferenciu: Poslanie a práca dobrovoľníkov v Trnavskom samosprávnom kraji – III. Ročník vo štvrtok 4. decembra 2015 o 10.00 hod. do  Zrkadlovej sály Divadla Jána Palárika v Trnave.

Záštitu nad podujatím prevzal Robert Fico, predseda vlády Slovenskej republiky

____________________________________________________

PROGRAM:

09.30 – 10.00  Prezentácia

10.00 – 10.10  Otvorenie

Príhovory:

10.10 – 10.20  doc. JUDr. Robert Fico, CSc., predseda vlády SR

10.20 – 10.30  Dr. h.c. Ing. Tibor Mikuš, PhD., predseda Trnavského samosprávneho kraja

10.30 – 10.40  pozdravný list J.E. Ivana Gašparoviča, prezidenta SR v rokoch 2004 – 2014

10.40 – 10.50  pozdravný list doc. PhDr. Miloša Klátika, PhD., generálneho biskupa Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku

10.50 – 11.00  Ing. Jozef Burian, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

11.00 – 11.10  vdp. Róbert Kiss, biskupský vikár a kanonik, Trnavská arcidiecéza

11.10 – 11.20  prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., rektor Trnavskej univerzity v Trnave

11.20 – 11.30  Dr. h.c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc.,mim. prof., rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda

11.30 – 11.40  prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc. Drh.c. mult., Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

Plenárne prednášky:

12.10 – 12.20 PhDr. Ladislav Pethö, prezident Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

12.20 – 12.30 MUDr. Martin Heriban, predseda, Červený kríž Trnava

12.30 – 12.40 Mária Valentová, Liga proti rakovine, pobočka Trnava

12.40 – 12.50 Ing. Miroslav Dzurech, riaditeľ, Trnavská arcidiecézna charita

12.50 – 13.00 RNDr. Ľubica Krištofová, riaditeľka Záhorského osvetového strediska v Senici

13.00 – 13.10 Ing. Alena Šurinová, stredisko Evanjelickejdiakónie v Trnave

13.10 – 13.20 Oľga Hajmássyová, atletický klub AŠK Slávia Trnava

13.20 – 13.30 PhDr. Andrea Horníčková, Krízové centrum Trnavského samosprávneho kraja1111

13.30 – 13.40 Vyhlásenie účastníkov konferencie

13.40 – 13.50 Diskusia a záver

Zdroj: Tlačová správa TTSK, ilustr. foto: www.trnava-vuc.sk

Populárne články