Connect with us

Aktuality

Mŕtveho zajaca ktosi „vystavil“ na zastávke. Viete, čo robiť pri nájdení uhynutého zvieraťa?

Published

on

Reklama
Reklama

Mŕtveho zajaca ktosi „zo žartu“ posadil počas uplynulého víkendu na autobusovú zastávku neďaleko bývalej Tesly v smere z Vrbového do Piešťan. Podnet sa objavil aj na portále Odkaz pre starostu. Uhynuté zviera však môže byť pre okolie nebezpečné, a nemalo by skončiť ani v odpade, ale v kafilérii. Preto nás zaujímalo, ako treba postupovať pri nájdení tela nejakého živočícha. Postupy sa rôznia podľa toho, o aké zviera ide – či je chránené, poľovné alebo oboje. Každopádne treba každý takýto nález ohlásiť úradom alebo veterinárovi, najlepšie ihneď. 

„Vo Vašom prípade ide o zajaca poľného, ktorý je poľovnou zverou a nie je chráneným živočíchom, preto nález takýchto živočíchov je potrebné riešiť s užívateľom najbližšieho poľovného revíru. V prípade nálezu uhynutých živočíchov na pozemkoch mesta, ktoré nie sú chránenými živočíchmi ani poľovnou zverou, ich odstránenie zabezpečujú Služby mesta Piešťany, prípadne nález takýchto živočíchov (po pracovnom čase) je možné oznámiť Mestskej polícii,“ vysvetlila Eva Kováčová z Odboru starostlivosti o životné prostredie na Okresnom úrade v Piešťanoch. Náčelník Mestskej polície Marcel Mihalik nás informoval, že ľudia sa môžu obrátiť aj priamo na veterinára – zástupcu Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy, MVDr. Jána Vojtka, ktorý sa postará o odstránenie mŕtveho zvieraťa.

Mestská polícia (2)Problematiku uhynutej zveri riešia zákon číslo 543/2002 Zbierky zákonov o ochrane prírody a krajiny a zákon číslo 15/2005 Zbierky zákonov o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín. Pojednáva však len o chránených druhoch.

Reklama

Podľa zákona, každý, kto nájde chorého, zraneného, poškodeného alebo uhynutého chráneného živočícha, v jeho prirodzenom prostredí alebo ten, kto celoročne chráneného živočícha pochádzajúceho z voľnej prírody náhodne odchytí, zraní alebo usmrtí, je povinný to bezodkladne oznámiť. Je povinný tiež opísať situáciu a krajiny a to ako k nej došlo príslušnej organizácii ochrany prírody, ktorá určí ďalšie nakladanie s ním. V prípade Piešťan a okolia sú týmito organizáciami Štátna ochrany prírody Slovenskej republiky, Správa Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty, Modra.

Podľa zákona o poľovníctve usmrtená zver nájdená na nepoľovných plochách, alebo zranená zver, ktorá prebehla alebo preletela na nepoľovné plochy, patrí užívateľovi najbližšieho poľovného revíru. Ak ide o zver, ktorá je zároveň celoročne chráneným živočíchom, užívateľ najbližšieho poľovného revíru zabezpečí oznámenie nálezu takejto zveri príslušnému orgánu ochrany prírody, ktorý určí spôsob ďalšieho nakladania s ňou podľa osobitného predpisu. Ak je nálezom chránený živočích, ktorý je poľovnou zverou, oznamuje sa nález príslušnému Okresnému úradu.

Z uvedeného vyplýva, že problematiku nájdenej uhynutej zveri treba riešiť tak podľa miesta nálezu, ako aj podľa toho, či sa jedná o chránený druh. Ak však náhodou nájdete mŕtve zviera na území nášho  mesta, stačí nález oznámiť  veterinárovi, na Službách mesta Piešťany či Mestskej polícii Piešťany.

Po našom oznámení sa na miesto išiel hneď pozrieť šéf údržby Služieb mesta Piešťany Peter Fiala, zajaca však medzitým niekto zrejme odstránil. „Pri kontrole zástavky tam už nič nebolo,“ uviedol.

-lt/Zdroj: Odkaz pre starostu, Mestská polícia Piešťany, Okresný úrad Piešťany/Foto: Odkaz pre starostu-

Populárne články