Connect with us

Aktuality

Mimoriadna rada k TAVOSu nakoniec nebola uznášaniaschopná, má sa stretnúť opäť

Published

on

Reklama
Reklama

Mimoriadne rokovanie Mestskej rady, ktoré zvolal primátor Miloš Tamajka na piatok 26. februára sa nakoniec skončilo jej prerušením. Z dôvodu odchodu jedného člena ešte pred hlasovaním totiž rada nebola uznášaniaschopná. Rada sa zaoberala pozastavením výkonu uznesenia, ktorým poslanci na poslednom zastupiteľstve navrhli výmenu v dozornej rade TAVOSu. Za Miloša Tamajku, ktorý v nej zastupuje Mesto Piešťany, odporúčali  poslanca Jozefa Malíka (NEKA – Spoločne pre Piešťany). Primátor sa ešte na zasadnutí poslaneckého zboru vyjadril, že takéto uznesenie nepodpíše.

Podľa dôvodovej správy, ktorú vypracoval vedúci oddelenia Oddelenia právnych a klientskych služieb MsÚ Pavol Vermeš, „uznesenie MsZ č. 30/2016 odporuje zákonu, a to najmä §-u 11 ods. ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktorým je určená zákonná kompetencia mestského zastupiteľstva schvaľovať zástupcov mesta do orgánov právnických osôb v rozsahu výhradne voči tým právnickým osobám, ktoré boli založené mestom, čo však nie je konkrétny prípad, nakoľko predmetná obchodná spoločnosť ako právnická osoba nebola založená Mestom Piešťany. Mestské zastupiteľstvo teda s poukazom na vyššie uvedené skutočnosti nie je orgánom, ktorému by zo zákona vyplývalo právo žiadať taký úkon a ukladať plnenie takého uznesenia či už primátorovi, hlavnému kontrolórovi alebo inej fyzickej či právnickej osobe. Také právo mestskému zastupiteľstvu nevyplýva ani z § 14 ods. 2 písm. l) platného Štatútu Mesta Piešťany.“

Oprávneným orgánom za Mesto Piešťany je tak podľa názoru mestských právnikov primátor mesta a nie mestské zastupiteľstvo. Primátor tiež môže pozastaviť výkon uznesenia, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote najneskôr do 10 dní od schválenia uznesenia mestským zastupiteľstvom. Ak je zriadená mestská rada, primátor prerokuje uznesenie mestského zastupiteľstva pred pozastavením jeho výkonu v mestskej rade, aj preto zvolal jej mimoriadne zasadnutie. Uznesením mestskej rady však nie je viazaný.

IMG_9674_resizePodobné argumenty uvádzal Miloš Tamajka aj na zasadnutí mestského zastupiteľstva, poslanci však aj napriek jeho vyjadreniu uznesenie prijali. Motiváciou k výmene zástupcu mesta Piešťany bol Otvorený list primátora Trnavy Petra Bročku, ktorý predložil poslancom ešte v novembri 2015.

Reklama

Primátorovi oponoval poslanec Tomáš Hudcovič (NEKA – Spoločne pre Piešťany), ktorý uvádzal, že ide o bežnú prax a rovnako postupovalo mestské zastupiteľstvo aj v apríli minulého roku, keď odporučilo za zástupcu mesta Miloša Tamajku.  (Uznesenie MsZ č. 90/2015) Vtedy primátor, takéto uznesenie so svojim menom podpísal.

„Takisto za Mesto Trnava návrh nového člena dozornej rady TAVOSu najskôr schvaľovalo zastupiteľstvo, sú aj ďalšie príklady, keď rovnako postupoval magistrát Bratislavy pri odvolávaní zástupcov hlavného mesta z predstavenstva Bratislavskej vodárenskej spoločnosti,“  uviedol pre PNky poslanec. (Uznesenie č. 159/2011).

Možná polemika však skončila ešte pred hlasovaním, pretože zo zasadnutia podľa dostupných informácií z pracovných dôvodov odišiel člen rady Martin Cifra. Keďže zo zasadnutia boli ospravedlnení jej členovia Michal Hynek, Jozef Drahovský a Eva Wernerová, po jeho odchode nebola uznášaniaschopná. Primátor zasadnutie prerušil a rada má byť zvolaná v náhradnom termíne do 7 dní od prerušenia, ktorý dnes primátor stanovil na štvrtok 3. marca.

Bez ohľadu na záver tejto diskusie, tak ako sa hovorilo už pri schvaľovaní uznesenia 18. februára, podľa stanov Trnavskej vodárenskej spoločnosti, o zmene v dozornej rade rozhodujú akcionári.

-ad-, ilustračné foto: archív PNKy

Populárne články