Úvod Aktuality Miesta v materských školách pribudli v Sokolovciach i v Trstíne

Miesta v materských školách pribudli v Sokolovciach i v Trstíne

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Začiatkom roka 2019 bolo v Trnavskom kraji ukončených sedem projektov rozšírenia, či obnovy materských škôl, financovaných z fondov Európskej únie 유니코드 다운로드. Zrekonštruované materské školy majú v Trstíne, Horných Orešanoch či Sokolovciach. Celkovo bolo na 22 žiadostí o nenávratný finančný príspevok schválených viac ako 6,5 milióna eur Download Acronis 2018.

Horné Orešany

 

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

„Trnavský samosprávny kraj pokračuje v úspešnom čerpaní štrukturálnych fondov i v novom programovom období 2014-2020 lg 유심 다운로드. Vďaka dvom vyhláseným výzvam (výzva na predkladanie projektových zámerov a následne výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok) v rámci špecifického cieľa Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl, bolo na Odbore SO pre IROP TTSK prijatých 33 žiadostí o nenávratný finančný príspevok Hancom Office 2007. Z nich bolo následne schválených 22 žiadostí o NFP v celkovom objeme oprávnených výdavkov viac ako 6 922 000 € s výškou nenávratného finančného príspevku viac ako 6 576 000 €,“ informovalo prostredníctvom tlačovej správy vedenie TTSK 나쁜녀석들 악의도시 다운로드.

Začiatkom roka 2019 bolo z eurofondov ukončených sedem projektov. Medzi mini aj rekonštrukcie v Sokolovciach, Trstíne a Horných Orešanoch Java 7 64-bit. Nové priestory majú tiež deti v Hornej Potôni, Kopčanoch, Skalici a v Bolerázi.

Pre škôlkarov a ich rodičov tak v kraji pribudlo prvých 107 miest pre deti vo veku od 3 do 5 rokov Download Detective Conan. Okrem navýšenia kapacít infraštruktúry materských škôl slúžia finančné prostriedky aj na stavebno-technické úpravy objektov a areálov MŠ, obstaranie materiálno-technického vybavenia a zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov 미드 식스 다운로드. Ďalšie desiatky nových miest by mali vďaka Integrovanému regionálnemu operačnému programu v kraji ešte pribudnúť.

TS TTSK/red Foto: TTSK

REKLAMA