Connect with us

Aktuality

Mestské zastupiteľstvo zasadne mimoriadne kvôli zmenám v rozpočte

Published

on

Reklama

Mesto Piešťany pripravilo na stredu 26. apríla 5. tohtoročné zasadnutie, poslanci budú rokovať mimoriadne o zmenách v rozpočte a znížení energetickej náročnosti materských škôl. Jedným z dôležitých bodov rokovania týkajúcich sa rozpočtových zmien bude navýšenie členského v Oblastnej organizácii cestovného ruchu Rezort Piešťany o 30 000 eur. Použité majú byť na zabezpečenie propagácie mesta pri príležitosti konania Majstrovstiev Európy v basketbale hráčov do 18 rokov, ktoré sa budú konať v Piešťanoch a Bratislave na prelome mesiacov júl a august.

Rozpočtové zmeny sa dotknú aj rekonštrukcie komunikácie Andreja Hlinku, ktorá má byť dofinancovaná o sumu 15 000 eur, nakoľko sa počas prác objavili výškové rozdiely a narušenie povrchu v betónovej vrstve, ktoré bude treba vyrovnať. 

Reklama

„Vzhľadom na vyskytnutie sa narušení (na cca 1/3 plochy) povrchu betónu v hrúbke do 5cm a s výškovými rozdielmi jednotlivých dilatačných celkov, je potrebné na diele vykonať aj práce, ktorých predmetom bude zhotovenie vyrovnávacej podkladovej vrstvy v takom rozsahu, aby na ňu bolo možné položiť obrusnú vrstvu v rovnomernej hrúbke tak, aby sa nespôsobilo zvlnenie pri hutnení príslušnej vrstvy,“ uvádza mesto v dôvodovej správe.

Poslanci budú rokovať aj o predkladaní dvoch žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. Ich cieľom je znížiť energetickú náročnosť v materských školách Ružová a Považská. Spolufinancovanie z celkových oprávnených výdavkov vo výške 694 000 eur zo strany Mesta Piešťany predstavuje pri projekte „Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy Považská v meste Piešťany“ 34 700 eur. Pri žiadosti „Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy Ružová v meste Piešťany“ predstavuje suma oprávnených výdavkov 417 800 eur, mesto sa v prípade kladného posúdenia žiadosti podieľať sumou 20 890 eur. Prostriedky budú použité na zateplenie objektov, modernizáciu elektroinštalácií, výmenu rozvodov, dobudovanie vzduchotechniky a úpravu vykurovania.

Reklama

-lt/Zdroj: Mesto Piešťany/Foto: archív-

Populárne články