Úvod Aktuality Mesto zbiera nápady na projekty, dotazník je ale komplikovaný

Mesto zbiera nápady na projekty, dotazník je ale komplikovaný

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Mesto Piešťany v spolupráci s tvorcami Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) ponúka obyvateľom možnosť navrhnúť vlastný projekt na zvýšenie kvality života v Piešťanoch Automatic tee store. Urobiť by tak mali prostredníctvom internetového dotazníku v zásobníku projektov do 19 카1 더빙 다운로드. októbra. Ten je však koncipovaný pomerne zložito a pýta sa aj na detaily, ktoré často neobsahujú ani už hotové projekty. Tvorcovia chcú vedieť okrem osobných údajov žiadateľa a súm na projekt napríklad aj Indikátory monitoringu, výstupy, zmluvné podmienky, či riziká, a tiež ukazovatele ako mernú jednotku a jej východiskovú a cieľovú hodnotu 이혼서류 다운로드.

„Keby som chcel čo najviac ľudí odradiť, aby sa do niečoho zapojili, presne takto by ten dotazník vyzeral,“ znie komentár jedného z obyvateľov na FB stránke Mesta Piešťany Windows Media Encoder. Hoci sú pod otázkami aj vysvetlivky, dotazník v takejto forme zrejme vyplní len ten, kto má s tvorbou projektov konkrétne skúsenosti. Na poslednom stretnutí s členmi pracovných skupín koncom septembra však spracovatelia PHSR prezentovali snahu o zapojenie čo najširšieho spektra obyvateľov mesta 모뉴먼트 밸리 다운로드.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

O tom, ako zber nápadov dopadol, budú zástupcovia firmy Centire, ktorá je spracovateľom PHSR, informovať na ďalšom stretnutí pracovnej skupiny v utorok 20 Guardians of the Galaxy. októbra o 16,00 h v knižnici. Stretnutie bude zamerané na prezentáciu doposiaľ zozbieraných návrhov projektových zámerov a možnostiach ich financovania Download the Conan Theatre Edition.

-ad-, Zdroj a foto: www.piestany.sk

REKLAMA