Úvod Aktuality Mesto schová odpady pod zem, plánuje osadiť polopodzemné kontajnery

Mesto schová odpady pod zem, plánuje osadiť polopodzemné kontajnery

Vedenie Mesta Piešťany sa spolu s odbornými zamestnancami Mestského úradu rozhodlo v roku 2017 rozbehnúť projekt osadenia polopodzemných kontajnerov, v pilotnej fáze by mali vzniknúť dve takéto stanovištia Kakao Mobile. Partnerská zberová spoločnosť Marius Pedersen disponuje špeciálnym zberným vozidlom potrebným na ich vyprázdnenie a po vytypovaní dvoch vhodných lokalít budú vybudované v husto obývaných častiach mesta Download the 2019 calendar. Veľkoobjemové polopodzemné kontajnery majú mnohé výhody, ale prinášajú so sebou aj zopár nevýhod.

IMG_1199

REKLAMA
Knebl
Sheriff Taxi Piešťany
Chlapci na panvici
Dompek Pizza donaskova sluzba

„Polopodzemné kontajnery zo sebou prinášajú niekoľko benefitov – od lepšieho využitia zberného miesta až po zlepšenie vzhľadu a čistoty okolia Tekken Tag Tournament 1 Download. Polopodzemné kontajnery zaberajú 4 až 5 – krát menšiu plochu v porovnaní s klasickými nádobami na odpad, čo umožňuje využiť uvoľnený priestor napríklad pre parkovacie miesta, rozšírenie zelene, oddychové zóny a podobne. Objem polopodzemného kontajnera je totiž až päťnásobne väčší ako sú súčasne používané 1100 l nádoby 미인심계 다운로드. Ďalším pozitívom je skutočnosť, že odpad je umiestnený v podzemí, kde chlad zeme spomaľuje rozklad baktérií a eliminuje s tým súvisiaci zápach osmc 다운로드. V zime, naopak, zabránia zamŕzaniu odpadu, čo doteraz spôsobovalo komplikácie pri vyprázdňovaní nádob na odpad,“ uvádza na svojich stránkach Mesto Piešťany 토 도우 다운로드.

Molok_Family4

Pilotný projekt so sebou prináša aj určité obavy 인스타 다운로드. Jednou z nich je aj vzdialenosť nových stanovíšť s polopodzemnými kontajnermi od bytových domov, nakoľko vo vybraných lokalitách budú pôvodné miesta s nádobami na odpad nahradené centrálnym stanovišťom s polopodzemnými kontajnermi, čím sa mnohým obyvateľom predĺži cesta od domu ku kontajnerom na odpad hp unix 다운로드.

-lt/Zdroj: Mesto Piešťany/Foto:  archív, Mesto Piešťany-

REKLAMA