Connect with us

Aktuality

Mesto Piešťany poskytne dotácie pre rôzne oblasti

Mesto Piešťany vydalo výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie pre rok 2022. Uchádzať sa o ne môžu právnické a fyzické osoby podnikatelia. V rozpočte sú na jednotlivé oblasti vyčlenené  sumy od 2000 do 100 000 eur.

Published

on

Reklama

 

Dotácie v nasledovných oblastiach:

Reklama

Vzdelávanie, výchova a rozvoj vedy

Prerokuje Komisia pre školstvo, mládež a kultúru

Schválená suma v rozpočte na rok 2022: 6 640 EUR.

Reklama

Informácie: Mgr. Tatiana Zámečníková, tel.: 033/77 65 499, tatiana.zamecnikova@piestany.sk

 

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti

Prerokuje: Komisia pre zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie

Schválená suma v rozpočte na rok 2022: 6 640 EUR.

Informácie: PhDr. Martina Briganová, tel.: 033/77 65 414; martina.briganova@piestany.sk

 

Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť

Prerokuje Komisia pre zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie

Schválená suma v rozpočte na rok 2022: 30 000 EUR.

Informácie: PhDr. Martina Briganová, tel.: 033/77 65 413; martina.briganova@piestany.sk

 

Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt

Prerokuje Komisia pre školstvo, mládež a kultúru

Schválená suma v rozpočte na rok 2022: 13 000 EUR.

Informácie: Mgr. Art. Diana Kizek Kiššová, tel.: 033/77 65 476 diana.kizekkissova@piestany.sk

 

Ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt

Prerokuje Komisia pre stratégiu, výstavbu, dopravu a životné prostredie

Schválená suma v rozpočte na rok 2022: 2 000 EUR.

Informácie: Ing.Marián Ondrišík – tel.: 033/77 65 421; marian.ondrisik@piestany.sk

 

Rozvoj telesnej kultúry a telovýchovy

Prerokuje: Komisia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch

Schválená suma v rozpočte na rok 2022: 100 000 EUR.

Informácie: Mgr. Zuzana Mĺkva, 033 77 65 430, zuzana.mlkva@piestany.sk

 

Služby na podporu regionálneho rozvoja

Prerokuje Komisia pre stratégiu, výstavbu, dopravu a životné prostredie

Schválená suma v rozpočte na rok 2022: 3 000 EUR

Informácie: Mgr. Marta Ladická, tel.: 033/77 65 474, marta.ladicka@piestany.sk

 

Služby na podporu zamestnanosti

Prerokuje Komisia pre legislatívu, právo, financie a podnikanie

Schválená suma v rozpočte na rok 2022: 50 000 EUR.

Informácie: Zuzana Tomešková – tel.:033/77 65 481; zuzana.tomeskova@piestany.sk

 

Formulár žiadostí o dotáciu je prílohou VZN č. 2/2022 . Vyplnený formulár spolu s požadovanými prílohami treba doručiť na adresu: Mestský úrad, Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany alebo vložiť do schránky na budove MsÚ alebo zaslať elektronicky cez www.slovensko.sk v termíne do 28. marca 2022. Na obálku uveďte „Žiadosť o dotáciu – názov oblasti“. Pokiaľ žiadosť vložíte do schránky na budove MsÚ (najneskôr do 28. marca 2022 do 15.00 h), uveďte e-mailovú adresu, na ktorú vám bude zaslané potvrdenie o zaevidovaní Vašej žiadosti.

Žiadateľ môže v rámci jedného vyhláseného kola podať iba jednu žiadosť o dotáciu v kompetencii MsZ.

Neúplné alebo v stanovenom termíne nedoručené žiadosti budú vylúčené, nebudú sa prerokovávať a budú vrátené žiadateľovi.

Tlačivá nájdete tu.

Zdroj: Mesto Piešťany

Populárne články