Úvod Aktuality Mesto Piešťany investovalo do škôl a škôlok viac ako 140-tisíc eur

Mesto Piešťany investovalo do škôl a škôlok viac ako 140-tisíc eur

REKLAMA
Koberce Trend 16102021

Základné a materské školy v Piešťanoch sa počas uplynulých mesiacov dočkali opráv a rekonštrukcií. Mnohí školáci a škôlkári tak na začiatku septembra nastúpili do vynovených priestorov Kakao Lens character. Mesto v tomto roku investovalo veľké finančné prostriedky, pretože stav niektorých školských zariadení bol nevyhovujúci až havarijný. V rozpočte na rok 2016 bolo na rekonštrukcie školských budov vyčlenených 110-tisíc eur, ktoré boli pri júlovej zmene programového rozpočtu ešte navýšené o ďalších 30-tisíc Entrip download. Mesto počíta aj s ďalšími prácami v roku 2017. 

DSC_0589

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Sumu si však medzi seba museli podeliť všetky školské zariadenia 칸쟈니 다운로드. V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je 5 základných škôl, 10 materských škôl a ich elokovaných pracovísk, okrem toho aj Základnú umeleckú školu a Centrum voľného času. Počas minulého týždňa sa uskutočnila obhliadka budov základných a materských škôl Download african vod. Jednotlivé zariadenia potrebujú nevyhnutné investície aj v nasledujúcom období.

DSC_0596

„Už teraz vieme, že v budúcom roku budeme musieť do základných a materských škôl investovať opäť minimálne toľko, čo v tomto Newist Hello Download. Prípravy rozpočtu na ďalší rok sú v plnom prúde a vyčlenenie peňazí na opravy a rekonštrukcie škôl a škôlok bude jednou z mojich priorít,“ informoval primátor mesta Miloš Tamajka java poi 파일 다운로드.DSC_0098

Realizácia investícií a opráv:
Materská škola 8 Kim Kun-mo 3 book download. mája 2
Oprava terasy
Riešenie odvetrania miestnosti umývania riadu
Oprava svetlíka, výmena okien

Materská škola Ružová – EP A 4k video downloader 다운로드. Dubčeka
Rekonštrukcia WC – odstránenie závad
Pracovné nerezové veľkokuchynské stoly
Veľkokuchynské sporáky a kombinované sporáky

Materská škola Staničná
Oprava kanála ÚKDSC_0660

Materská škola Valová
Veľkokuchynské sporáky a kombinované sporáky
Oprava vodovodného potrubia
Prečistenie strešných dažďových rozvodov
Dodávka a montáž vsakovacej šachty
Elokované pracovisko Považská
Pracovné nerezové veľkokuchynské stoly
Elokované pracovisko Detvianska
Pracovné nerezové veľkokuchynské stoly
Veľkokuchynské sporáky a kombinované sporáky

Materská škola Scherera
Projektová dokumentácia – výmena WC
Dodávka a montáž PVC a osadenie madla
Dodávka a montáž vstupných dverí

Materská škola Holubyho
Projektová dokumentácia MŠ Holubyho
Základná škola Vajanského
Výmena okien prízemného podlažia

Základná škola Holubyho
Výmena podlahovej krytiny

Základná škola Mojmírova
Plynová smažiaca panvica

Základná škola Scherera
Rekonštrukcia sociálnych zariadení
Rekonštrukcia telocvične a hygienických zariadeníDSC_0466

Základná umelecká škola
Oprava havárie kanalizačného potrubia

Viaceré ZŠ a MŠ – opravy vodoinštalácie, doplnenie zariaďovacích predmetov, kanalizácie…

-lt/Zdroj a foto: Mesto Piešťany-

REKLAMA