Úvod Aktuality Mesto multifunkčné ihrisko na sídlisku Nikola Teslu zatiaľ neprevzalo

Mesto multifunkčné ihrisko na sídlisku Nikola Teslu zatiaľ neprevzalo

REKLAMA

Obyvatelia sídliska Nikola Teslu sa v závere minulého roka tešili na nové multifunkčné športovisko, dodnes však nie je dokončené a podľa informácie zverejnenej na webovej stránke Mesta Piešťany nebolo zo strany mesta prevzaté ani zaplatené 방사형 배경 다운로드.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger
Dompek Pizza 2021

Multifunkčné ihrisko na mieste starého asfaltového mala realizuje spoločnosť M.Cup Production, s.r.o jvm 1.7 다운로드. so sídlom v Svätom Jure, ktorá sa stala víťazom súťaže zákazky s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác. Dielo malo byť hotové do konca novembra minulého roka exchange 2013 다운로드.

„Mesto Piešťany, v zastúpení primátorom mesta Milošom Tamajkom, M.B.A., do dnešného dňa dielo neprevzalo, ani nezaplatilo za dielo, spísal sa len zápis zo stretnutia na mieste uskutočnenia zákazky zo dňa 18.12.2017 o zistených vadách a nedorobkoch, spôsobe a termíne ich odstránenia GameBoy Color. Dielo nie je ukončené a nie je zrealizované v súlade so zmluvou o dielo, s výzvou na predkladanie ponúk, dielo nie je prevzatia schopné,“ uvádza v správe na webovej stránke mesta Ing 터보 다시 mp3 다운로드. Terézia Fridrichová z oddelenia IT a majetkových služieb.

Ihrisko o rozmeroch 28×10 m, ktoré by malo slúžiť na hokejbal, florbal, futbal a basketbal má podľa podľa zverejnenej správy vady brániace užívaniu, nie je dodané v požadovanej kvalite a vykonanie diela nezodpovedá predmetu dohodnutému v zmluve o dielo, vykazuje nedorobky 크롬 바이러스 다운로드. Zmluvne dohodnutá cena za vybudovanie nového ihriska je 37 720,80 eur.

-red- Zdroj a foto: www.piestany.sk

REKLAMA