Úvod Aktuality Mesto „hľadá“ dodávateľa na cyklochodníky

Mesto „hľadá“ dodávateľa na cyklochodníky

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Mesto Piešťany „hľadá“ dodávateľa realizácie cyklochodníkov v celkovej dĺžke 2,5 km, na ktoré získalo dotáciu z eurofondov vo výške 577-tisíc eur skycastle full. Celkovo sú náklady projektu odhadované na 607-tisíc eur, pričom rozdiel financuje Mesto Piešťany zo svojho rozpočtu. Záujemcovia o výstavbu chodníkov na ulici A alexnet 다운로드. Hlinku a na Krajinskej majú možnosť prihlásiť sa do súťaže do 23 바이올린 연주곡 다운로드. apríla.

Pri vyhodnotení súťaže bude mať  celková cena v € bez DPH váhu pre hodnotenie 70% a lehota realizácie v dňoch 30% 3d max 2011.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

Cyklistický chodník Krajinská cesta v Piešťanoch je naprojektovaný v štyroch častiach. Vrámci aktuálneho projektu sa riešia dva úseky – sídlisko JUH – KOMENSKÉHO UL 루시퍼 시즌3 다운로드. a KOMENSKÉHO Ul. – DLHÁ UL.  Začiatok cyklistickej trasy je za obytným domom Bratislavská č. 113 s napojením na jestvujúcu spevnenú plochu, ďalej pokračuje v zelenej ploche medzi Krajinskou cestou a sídliskom JUH Yoon Jong-shin's Age. V tomto úseku je riešený samostatný cyklistický chodník. Za priechodom pre chodcov cez Krajinskú cestu (v blízkosti MK Komenského) pokračuje cyklistický chodník popri chodníku pre peších (oddeleným deliacim pásom) až po MK Dlhá, kde sa napojí na jestvujúci cyklistický chodník popri potoku Dubová 인벤터 학생용 다운로드.

Cyklistická trasa Dopravná – Sasinkova je riešená popri komunikácii A. Hlinku v úseku od ulice Dopravná pri železničnej a autobusovej stanici Piešťany s napojením na jestvujúci cyklistický chodník popri potoku Dubová gdfr. Celková dĺžka trasy je 1 613,4 metrov. Cyklistický chodník je riešený rozšírením jestvujúcich chodníkov pre peších tak, aby spĺňali základné normové požiadavky pre súbeh cyklistickej a pešej premávky a bez zásahu do vzrastlej zelene mac YouTube videos. Cyklistické chodníky, ktoré budú situované po oboch stranách tejto komunikácie sú riešené ako jednosmerné. Z tohto dôvodu sú v rámci projektu riešené aj priechody pre cyklistov cez komunikáciu A.Hlinku vrátane priechodov pre cyklistov cez križovatku riadenú cestnou svetelnou signalizáciou (križovatka A.Hlinku – Žilinská cesta). 

Detaily projektových dokumentácií si môžete pozrieť tu 검은사막 커마 다운로드.

Mesto v týchto dňoch pripravuje taktiež verejné obstarávanie na dodávateľa realizácie cyklochodníkov na Bratislavskej ulici. Obstarávateľom má byť spoločnosť Externé obstarávanie s r.o., ktorá za svoje služby dostane 2040 eur. Na realizáciu cyklochodníkov na Bratislavskej je v rozpočte Mesta Piešťany vyčlenených 300-tisíc eur z úverových zdrojov. Mesto sa snažilo aj na tento chodník spolu s časťou Kolookruhu získať prostriedky z eurofondov, avšak žiadosť vo výške cez 900-tisíc eur nebola úspešná. 

-red- Zdroj: www.piestany.sk, evo.gov.sk Foto: Michal Fiala

REKLAMA