Úvod Aktuality Mesto chystá rozsiahlu rekonštrukciu svietidiel

Mesto chystá rozsiahlu rekonštrukciu svietidiel

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Mesto Piešťany plánuje rozsiahlu rekonštrukciu osvetlenia, ktorá by sa mala dotknúť približne 3000 svietidiel. Vyplýva to z analýzy optimálnej rekonštrukcie verejného osvetlenia 넥서스5x 유심 다운로드. Dôvodom je uznesenie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany z roku 2015 a materiál, ktorý nechala radnica na jeho základe vypracovať. Podľa správy veľká časť svetelných bodov obsahuje zastaralé a energeticky náročné sodíkové výbojky a problematické sú aj mnohé oceľové stožiare, svetlá umiestnené na stožiaroch nízkeho napätia a zemné káble 다음 동영상 다운로드. Mestský úrad považuje za najlepšiu alternatívu financovania celého procesu obnovy verejného osvetlenia koncesiu.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

„Väčšina svietidiel je na sodíkové výbojky, ktoré sú energeticky pomerne náročné 범죄 도시 다운로드. Oceľové stožiare verejného osvetlenia sú udržiavané, ale veľká časť je poznačená vplyvom poveternostných podmienok, sú skorodované a bude ich treba v blízkom časovom horizonte vymeniť, respektíve zrekonštruovať alebo modernizovať 요리인류 키친 다운로드. Svietidlá umiestnené na betónových stožiaroch, slúžiacich pre rozvody distribučnej siete nízkeho napätia, sú na výložníkoch s nevhodnou dĺžkou a uhlom vyloženia a bude ich potrebné vymeniť za nové s optimálnejšou geometriou voči komunikácii,“ píše v analýze týkajúcej sa rekonštrukcie osvetlenia Patrik Babka, ktorý taktiež oceňuje možnosť financovania prostredníctvom koncesie Go Program Zen.

Mestský úrad realizoval v roku 2015 výmenu 465 svietidiel za úsporné LED svietidlá, pričom na spotrebe energie v roku 2016 ušetril v porovnaní s predchádzajúcim rokom 143 689 kWh spss 한글판 다운로드. Mesto sa v materiáloch na rokovanie komisií o obnove osvetlenia zameriava práve na obnovu svetelných bodov, pričom podľa predkladanej analýzy bude v budúcnosti potrebná aj výmena stĺpov a problematické sú i zemné káble, ktoré sú podľa dôvodovej správy z časti v havarijnom stave a potrebujú nevyhnutnú rekonštrukciu lease agreement.

Podľa správy je pre mesto ekonomicky výhodné zabezpečiť výmenu osvetlenia prostredníctvom udelenia koncesie súkromnému investorovi, ktorý bude viazaný v koncesnej zmluve spravovať a udržiavať majetok mesta 유니티 32비트 다운로드. Možnosť zmluvnej koncesie radnica uprednostňuje pred financovaním z vlastných zdrojov, z grantových a podporných programov aj prostredníctvom úverov Naver Line Download. Úhradu koncesionárskych poplatkov plánuje sčasti financovať z úspor za elektrickú energiu, ktorá by pri výmene zastaraných svetelných bodov za LED svietidlá mala predstavovať približne 210 000 eur ročne. Vzhľadom na nedostatok skúseností s koncesným obstarávaním bude musieť mesto zabezpečiť externé služby nielen odborne spôsobilej osoby na verejné obstarávanie, ale aj právne a ekonomické služby Dual monitor download.

-lt/Zdroj: Mesto Piešťany/Foto: archív-

REKLAMA