Úvod Aktuality Mesto bude mať nových šéfov oddelení, niektorí sú „staronoví“

Mesto bude mať nových šéfov oddelení, niektorí sú „staronoví“

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Po minuloročnej zmene organizačnej štruktúry Mestského úradu v Piešťanoch radnica vyhlásila výberové konanie na vedúcich novovzniknutých oddelení 길소뜸 다운로드. Začiatkom februára zasadali komisie, ktoré z prihlásených úrastníkov vyberali budúcich šéfov piatich oddelení úradu. Mená prvých troch sú už zverejnené na úradnej tabuli 윈도우 10 부트캠프 드라이버 다운로드. Z nich zostali dvaja „staronoví“ – Peter Mihálik a Ema Žáčková, ktorí boli už predtým poverení vedením a vo výberovom konaní sa umiestnili na prvom mieste Shindoriko Printer Driver.

Podľa výsledku výberového konania sa na prvom mieste z piatich uchádzačov umiestnila a Oddelenie sociálnych a školských služieb povedie Ema Žáčková League of Legends pbe. Nová šéfka bola poverená vedením oddelenia, ktoré má na starosti okrem sociálnych služieb a školstva aj kultúru, šport a zariadenia sociálnych služieb, už v septembri minulého roka a pred zmenou organizačnej štruktúry pracovala na úrade ako vedúca referátu sociálnych vecí Goodnote Gullible Download.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Pri výbere opäť z piatich uchádzačov na vedúceho Oddelenia IT a majetkových služieb sa komisia zhodla na Petrovi Mihálikovi, ktorý bol rovnako už pol roka poverený jeho vedením WinIng Eleven 2018 Download. Toto oddelenie okrem IT a majetkových služieb vedie aj verejné obstarávnie, stará sa o služby prevádzky a údržby, a tiež služby podnikateľom json-simple-1.1.jar. Predtým pracoval na organizačnom referáte  Mestského úradu.

Zmena nastane na poste šéfa Oddelenia právnych a klientskych služieb, kde komisia vybrala opäť z piatich prihlásených kandidátov ako najvhodnejšieho na tento post Pavla Vermeša 잠깐만 다운로드. Doteraz bola poverená vedením Lívia Damboráková, ktorá skončila na druhom mieste.

Podľa informácií, ktoré sme zistili na internete, Pavol Vermeš je v obchodnom registri evidovaný ako spoločník firmy VOSA s.r.o, ktorá sa zaoberá napríklad ekonomickým a podnikateľkým poradenstvom, ale aj ďalšími službami Download the Antagonistic Army. Pôsobil tiež ako pedagóg na Akadémii Policajného zboru v Bratislave a na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnych vecí sv. Alžbety. V roku 2014 kandidoval na starostu obce Dubovany, kde vo vobách skončil na treťom mieste python selenium files.

Zisťovali sme, aké sú mená aj pre ďalšie dva posty – vedenie Oddelenia personálnych služieb a Oddelenia stavebných služieb a rozvoja, ako aj skúsenosti nových ľudí, mesto však zatiaľ ďalšie informácie neposkytlo.  „Na Vaše otázky budeme odpovedať, keď budú podpísané zápisnice a výsledky budú oznámené uchádzačom o zamestnanie. Čo sa týka životopisných údajov, to prezistíme, čo z toho je zákonne možné. Ďakujeme za pochopenie,“ znela odpoveď hovorkyne Evy Bereczovej.

-red-, Zdroj: www.piestany.sk

REKLAMA