Úvod Aktuality Menšie výtlky opravuje správca komunikácii vo vlastnej réžii

Menšie výtlky opravuje správca komunikácii vo vlastnej réžii

REKLAMA
소스 세이프 2005 다운로드

S príchodom teplých jarných dní začali pracovníci Služieb mesta Piešťany realizovať opravu výtlkov na mestských komunikáciách 드라스틱 포켓몬스터 화이트2 다운로드. Menšie výtlky opravujú sami, opravu jám na cestách väčších rozmerov realizuje dodávateľská firma.

„Poškodené úseky sú opravované s použitím technologického postupu 후레자식 다운로드. Opravovaná časť je najprv odfrézovaná v hrúbke 12 milimetrov, vyčistená, napenetrovaná a následne je do otvoru v dvoch vrstvách nanesená zmes asfaltového betónu, ktorá je nakoniec utlačená vibračnou doskou“ vysvetlil Miroslav Papay, vedúci Strediska správy budov a objektov SMP 즐거운 사라 다운로드. „Do konca februára bolo na uliciach Winterova, Kuzmányho, A. Dubčeka, Rázusova, Bodona alebo na Teplickej ulici opravených asi 30 výtlkov, opravená bola plocha cca 28 metrov štvorcových a spotrebovaných 2230 kg asfaltovej zmesi,“ doplnil Miroslav Papay 고스트 11.5 다운로드.

REKLAMA
Dompek Pizza 2021
PN Taxi
Buenos pizza  burger

S opravami v rôznych častiach mesta budú Služby mesta Piešťany pokračovať celoročne.

TS Mesto Piešťany / M. Ričány

REKLAMA