REKLAMA
Koberce Trend 16102021

Materská škola Považská je už niekoľko mesiacov vyprataná pre plánovanú rekonštrukciu, avšak práce sa stále nezačali. Deti z Považskej sa musia o priestor podeliť s deťmi z materskej školy Valová Tigan download. Rodičom i pracovníkom materskej školy tento stav prekáža a pýtajú sa ako ďalej. Situáciu im bolo nové vedenie mesta vysvetliť na rodičovskom združení vo štvrtok 30 교육방송 다운로드. januára.

Materská škola sa mala rekonštruovať z európskych prostriedkov, pričom hlavným cieľom bolo zníženie energetickej náročnosti TimeSpy download. O získaní peňazí z eurofondov informovalo prechádzajúce vedenie meste na čele s Milošom Tamajkom v apríli minulého roka.  Na konci júla minulého roka Mesto Piešťany zverejnilo zmluvu s dodávateľom Euro-Bilding, a.s., ktorý vzišiel z verejného obstarávania a projekt mal zrealizovať za 481 259 eur Monster Federation. Pracovníci materskej školy priestor pripravilo podľa pokynov, dodávateľ však s prácami nezačal, a tak na konci augusta došlo k dohode o ukončení zmluvy Mamme game collection. Odvtedy sa v priestoroch materskej školy nič nedeje a deti sa musia tlačiť v jednom objekte na Valovej. Rodičia sa pýtajú, prečo Mesto opäť nespustí prevádzku na Považskej 파이썬 강좌 다운로드?

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

„Škôlka bola vysťahovaná takým spôsobom, že postŕhali žalúzie, garniže, časť omietky, je rozobratá kuchyňa a podobné veci,  čiže by to reálne vyžadovalo investície, aby sa tam deti mohli nasťahovať Download copytrans control center. To znamená, že teraz do konca tohto školského roka, sa tam určite sťahovať nebudú,“ povedal na margo situácie primátor Peter Jančovič Download customs law. Podľa jeho slov Mesto Piešťany poslalo ešte za predošlého vedenia na kontrolu súťažné podklady pre vyhlásenie novej obchodnej súťaže. Tá zatiaľ nebola ukončená, avšak primátor očakáva, že by sa tak malo stať v najbližších dňoch. 

Mesto ide vyhlasovať novú súťaž, starú ešte nezrušilo

Na stránke Úradu pre verejné obstarávanie, kde sú obstarávatelia povinní zverejňovať všetky kroky a dokumenty k súťaži, naposledy svieti aktualizácia 27.7.2018, kedy bolo zverejnené oznámenie o vyhodnotení verejného obstarávania Square's Dream. To konštatuje, že víťazom sa stala spoločnosť Euro-Bilding, a.s.  Deň predtým Mesto Piešťany zverejnilo dokumenty medzi, ktorými je aj zápisnica o vyhodnotení ponúk Ebs DakyuPrime download. Podľa nej sa do súťaže prihlásilo sedem uchádzačov. Spoločnosť Stavokomplet zo Starej Turej výberová komisia, zložená z pracovníkov piešťanského mestského úradu Aleny Horešovej, Mariána Findrika a Barbory Zelove, vylúčila, pre nedodanie požadovaných dokumentov v stanovenej lehote.

Kritériom pre vyhodnotenie ponúk bola cena. Podľa nej sa v súťaži na druhom mieste umiestnila spoločnosť AVA-stav, s.r.o., ktorá ponúkla cenu 496 095 eur. Ďalšie ponuky boli od firiem Hílek a spol., a.s.  (536 257 eur), Combin Banská Štiavnica, s.r.o.  (584 335 eur), M-SILNICE a.s. (653 482 eur) a Izotech Group, spol. s r.o. (687 758 eur). Výberová komisia vyhodnotila cenu prvých dvoch súťažiacich ako neobvykle nízku a požadovala vysvetlenie, ktoré dostala a akceptovala.

Na stránke ÚVO Mesto Piešťany, potom čo došlo k ukončeniu zmluvy s firmou Euro-Bilding a rozhodnutiu realizovať novú verejnú súťaž nezverejnilo žiadne oznámenie o zrušení verejnej súťaže. Podľa nami oslovených troch odborníkov na verejné obstarávanie mohlo Mesto Piešťany podľa zákona uzavrieť zmluvu na realizáciu diela s druhým uchádzačom v poradí, čo by celý proces projektu značne urýchlilo. Prečo sa tak neudialo a ako prebiehal proces verejného obstarávania by mala povedať správa, ktorú si nechal spracovať súčasný primátor Peter Jančovič, ktorý zatiaľ nemal detailné informácie o priebehu predošlých krokov.  Deti tak budú musieť vydržať v spoločných priestoroch a dúfať, že sa podarí „papierové“ záležitosti vyriešiť čo najskôr, aby sa mohli vrátiť na Považskú ulicu do zrekonštruovanej budovy.

-th-

REKLAMA