Connect with us

Aktuality

Letisko Piešťany: Nesúhlasil, o pár dní bol odvolaný

Published

on

Reklama
Reklama

V piatok 24. augusta sa uskutočnilo valné zhromaždenie spoločnosti Letisko Piešťany. Akcionári na návrh zástupcu Mesta Piešťany Martina Vala odvolali z postu člena predstavenstva pilota a bývalého riaditeľa Leteckého úrad Slovenskej republiky, Otakara Mikysku. Na jeho miesto bol zvolený Bohumil Klečák.

Nové predstavenstvo spoločnosti Letisko Piešťany bolo zvolené 15. decembra minulého roku, keď majoritného akcionára v spoločnosti Letisko Piešťany, ktorým je Trnavský samosprávny kraj, na valnom zhromaždení už zastupoval nový župan Jozef Viskupič. Na post predsedníčky predstavenstva bola zvolená Anna Mierna, ktorá je v súčastnosti zároveň riaditeľkou odboru financií TTSK. Mesto Piešťany prostredníctvom primátora Miloša Tamajku navrhlo za člena predstavenstva Otakara Mikysku, ktorý pôsobil ako vojenský pilot, dispečer letovej prevádzky, šéf Leteckého úradu, pilot dopravných lietadiel a taktiež osobný pilot slovenského prezidenta Andreja Kisku. Posledné miesto v predstavenstve zostalo voľné. Akcionári až dodatočne doplnili aj tretieho člena, ktorým je František Berec.

„Dnešné mimoriadne rokovanie valného zhromaždenia spoločnosti Letisko Piešťany bolo zvolané z jedného jediného dôvodu. Chceli sme zefektívniť činnosť predstavenstva a celej akciovej spoločnosti. Výsledkom rokovanie je, že akcionár podal návrh na odvolanie svojho zástupcu v predstavenstve, ktorý neplnil úlohy, na ktoré bol poverený a tento návrh bol akcionármi stopercentne akceptovaný. Bol to pán Mikyska. Tento návrh dalo Mesto Piešťany z dôvodu, že neplnil poverenie, na ktoré tam bol určený a v podstate pre jeho nekompetentnosť sme tento návrh akceptovali,“ povedala po rokovaní valného zhromaždenia Anna Mierna. Tá tiež informovala, že na uvoľnené miesto bol zvolený Bohumil Klečák, ktorý je aktuálne obchodno-marketingovým manažérom spoločnosti Anius. Predtým pôsobil v oblasti logistiky.

Predsedníčka predstavenstva ďalej informovala o pláne spoločnosti Letiska Piešťany zobrať si úver, ktorým by boli prefinancované minulé pôžičky od súkromných osôb i firiem a taktiež časť by mala ísť do investícií na rozvoj letiska. Plánovaný objem úveru je 800-tisíc eur, pričom letisko zaň má ručiť pozemkami a stavbami v účtovnej hodnote cca. 1,9 milióna. Práve tento zámer odvolaný člen predstavenstva kritizoval prostredníctvom svojich vyjadrení pre média a aj pre portál pnky.sk.

Reklama

Konkrétne výhrady nikto nechce špecifikovať

Mesto Piešťany na valnom zhromaždení zastupoval viceprimátor Martin Valo, keďže primátor Miloš Tamajka išiel na návštevu partnerského mesta Heinola vo Fínsku. Na priamu otázku, aké výhrady malo Mesto Piešťany k pôsobeniu Otakara Mikysku, zástupca akcionára neodpovedal, resp. odpovedi sa vyhol vyjadrením: „Očakávame od nového člena predstavenstva pána Bohumila Klečáka, ako odborníka v oblasti obchodu a logistiky adresnejšie kroky a aktívnu účasť na práci predstavenstva.“ Martin Valo sa rovnako vyhol odpovedi na otázku, či odvolanie nastalo pre nesúhlas O. Mikysku so zobratím plánovaného úveru.

Aké konkrétne úlohy, ktorými bol poverený, neplnil O. Mikyska a v čom spočívala jeho nekompetentnosť,  sme sa pýtali tiež predsedníčky predstavenstva. Tá odpovedala: „Návrh na odvolanie člena predstavenstva dalo Mesto Piešťany, akcionári sa s návrhom mesta stotožnili sto percentami akcií.“  Podľa jej ďalšieho vyjadrenia podá informácie o Letisku Piešťany župan Jozef Viskupič začiatkom nadchádzajúceho týždňa.

O stanovisko k dôvodom odvolania z postu člena predstavenstva Letiska Piešťany sme požiadali tiež Otakara Mikysku, ktorý napísal: „Čo sa týka kompetentnosti, tuším aj vo výročnej správe o hospodárení a.s. som bol spomenutý ako jediný kompetentný podľa leteckého zákona, čo pani Mierna podpísala bez pripomienok. Netuším ako je ona kompetentná, okrem toho, že bola politicky dosadená na miesto, z ktorého ani netuší čo riadi. Rozprávať na jednu stranu o záchrane letiska a nič nerobiť a na strane druhej brať „výhodné“ pôžičky bez akéhokoľvek úmyslu a ekonomicky únosného plánu, je ekonomický nezmysel, pokiaľ sa tým nesleduje iný zámysel. Ani netuší o procesoch a veciach spojených s chodom letiska. Preto som na predstavenstve ja ako nekompetentný navrhol zhotoviť Zástavbovú štúdiu letiska, aby vlastník letiska vôbec tušil akým spôsobom plánovať nejaký rozvoj infraštruktúry letiska – asi išlo do zabudnutia, lebo keď niekto berie pôžičku a nezohľadní zástavbovú štúdiu, je veľký odborník. Lebo čo chcete rozvíjať na majetku so záložným právom, o ktorom dopredu vieme, že nemáme na splácanie. A podľa ústneho vyjadrenia úverových odborníkov zo SLSP „zvyčajne“ povoľujú investície na zveľadenie ich majetku.“ 

Na margo neplnenia úloh odvolaný člen predstavenstva povedal: „Nech mi pani Mierna ukáže jednu úlohu, ktorú mi dala a ktorú som nesplnil. Lebo ona dáva  úlohy len – podpíšte, bez debaty. Na to som citlivý, keď sa nedodržiavajú pravidlá, ako naprííklad odvolanie člena predstavenstva bez toho, že by sme dotknutej osobe podali nejaké námietky a umožnili osobe nejakú obhajobu…??? Opäť o postupoch, a keď prejavíte vlastný názor, tak vás odsúdia na tajno? To je hodné 21. storočia. Do celého projektu som išiel s presvedčením, že ideme zachrániť letisko, preto som nemal problém podpísať papier, že to bude zadarmo. Poslední neplatení členovia predstavenstva v štátnej a.s. – opäť body pre politikov, no len prázdne gestá…“

-th- Foto: -mp-, www.jet-bee.com

 

Populárne články