Úvod Aktuality Krízový fond župy podporí vodozádržné opatrenia a dobrovoľných hasičov

Krízový fond župy podporí vodozádržné opatrenia a dobrovoľných hasičov

REKLAMA

Z centrálneho krízového fondu Trnavského samosprávneho kraja (CKF) budú podporené projekty zamerané na zadržiavanie vody v krajine, ktoré pôsobia aj ako ochrana proti povodniam 주짓수 다운로드. Fond tiež poskytne finančné zdroje dobrovoľným hasičom na plnenie dôležitých úloh pri ochrane ľudí a majetku. Až 22 projektov bude v rámci júlovej výzvy podporených celkovou sumou viac ako 81-tisíc eur klot golden microphone.

„Klimatické zmeny so sebou prinášajú situácie, s ktorými sa aj v trnavskej župe čoraz pravidelnejšie stretávame Iglus. Azda paradoxne, napriek tomu, že Trnavský kraj patrí medzi najsuchšie na Slovensku, musíme opakovane riešiť dôsledky prívalových dažďov a povodní Download Chrome Cleanup Tool. Preto sa CKF zameriava aj na podporu vodozádržných opatrení a dobrovoľných hasičov,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič.

REKLAMA
Dompek Pizza 2021
PN Taxi
Buenos pizza  burger

Protipovodňové projekty sú zamerané predovšetkým na čistenie vsakovacích jám, vodozádržných nádrží či budovanie zatrávnených vsakovacích nádrží 날씨의 아이 고화질 다운로드. V prípade dobrovoľných hasičov budú prostriedky použité na nákup materiálno-technického vybavenia ako napríklad ochranných oblekov, hadíc, či rôzneho druhu náradia.

Pre členské samosprávy predstavuje CKF de facto poistný nástroj, z ktorého môžu získať finančný príspevok na úhradu časti výdavkov spojených s odstraňovaním následkov prírodných pohrôm a živelných katastrof. V rámci výziev môžu tiež požiadať o príspevok na uskutočnenie preventívnych opatrení.

Zdroj: Tlačová správa TTSK Ilustr. foto: vv, Bananský hlásnik

REKLAMA