Úvod Aktuality Koronavírus: Polícia dočasne nebude sankcionovať za neplatnú STK, či emisnú kontrolu

Koronavírus: Polícia dočasne nebude sankcionovať za neplatnú STK, či emisnú kontrolu

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Príslušníci Policajného zboru až do odvolania nebudú ukladať sankcie, taktiež nezadržia osvedčenie o evidencii, technické osvedčenie vozidla ani tabuľky s evidenčným číslom tým vodičom motorových vozidiel, ktorým skončila platnosť emisnej a technickej kontroly po 12 You and Ied the first term. marci 2020. Rovnako budú odpustené pokuty za zmeškané kontroly počas trvania mimoriadneho stavu.

„To však neznamená, že vodiči nemusia dodržiavať dopravné predpisy, plne sa venovať vedeniu vozidla Direct 3D download. O to viac by mali dbať na svoju bezpečnosť a bezpečnosť ostatných účastníkov cestnej premávky,“ vystríha Denisa Bárdyová, hovorkyňa Prezídia Policajného zboru 바키 2018 다운로드.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Pokyn k tomuto postupu vydal prezident Policajného zboru v súvislosti s automatickým generovaním pokút za neplatnú technickú a emisnú kontrolu z dielne Ministerstva dopravy a výstavby SR roll shop.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky tiež informovalo, že pokuty za zmeškanú technickú a emisnú kontrolu v čase mimoriadnej situácie budú odpustené 공유기 펌웨어 다운로드. Prevádzkovatelia vozidiel, ktorí nemôžu absolvovať emisnú a technickú kontrolu v čase, keď je vyhlásený mimoriadny stav, nebudú pokutovaní. Ministerstvo dopravy a výstavby SR odporučilo Okresným úradom, aby v čase mimoriadnej situácie neukladali pokuty za neplatnú emisnú a technickú kontrolu, ktorých platnosť sa skončila od 12. 3. 2020 do odvolania. „Automaticky generované rozkazy na pokuty vydávajú Okresné úrady. V prípade, že prevádzkovatelia vozidiel obdržia rozkaz o uložení pokuty, odporúčame im podať odpor z dôvodu mimoriadnej situácie, ako objektívnej príčiny nesplnenia tejto povinnosti,“ uviedli v správe na svojej webovej stránke predstavitelia ministerstva. 

-red- Zdroj: Prezídium Policajného zboru SR, Ministerstvo dopravy a výstavby SR

REKLAMA