Úvod Aktuality Kontrola cudzincov v bývalom hoteli Váh. Výsledkom dve trestné stíhania a osem...

Kontrola cudzincov v bývalom hoteli Váh. Výsledkom dve trestné stíhania a osem vyhostení

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

V utorok 23. júla sa v priestoroch policajného zboru v Piešťanoch zišlo množstvo policajtov z rôzny útvarov. Následne sa presunuli len o pár objektov ďalej na Krajinskej ulici Get free pictogram. Kontrolovali falošné doklady a neoprávnené pobyty cudzincov ubytovaných v bývalom hoteli Váh. Výsledkom je osem administratívnych vyhostení a dve trestné konania voicemeter.

„Policajti z viacerých útvarov vykonali v utorok akciu zameranú na príslušníkov tretích krajín, ich oprávnenie na prácu a pobyt 치외법권 다운로드. Celkovo bolo kontrolovaných 10 štátnych príslušníkov Maďarska, 2 štátni príslušníci Rumunka, 24 štátnych príslušníkov Ukrajiny, 8 štátnych príslušníkov Srbska, 1 štátny príslušník Moldavska, 3 štátni príslušníci Poľska a 27 občanov Slovenskej republiky,“ informovala polícia o akcii v bývalom piešťanskom hoteli Váh, ktorý momentálne slúži ako ubytovňa pre robotníkov na svojom facebookovom profile Download the anthem ringtones.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

V zmysle zákona o pobyte cudzincov boli predvedení 4 štátni príslušníci Srbska, 3 štátni príslušníci Ukrajiny a 1 štátny príslušník Moldavska, ktorí sa na území Slovenskej republiky zdržiavali neoprávnené 이프온리 자막 다운로드. Títo cudzinci boli riešení administratívnym vyhostením z územia Slovenskej republiky a schengenského priestoru.

Jeden štátny príslušník Srbska a jeden štátny príslušník Ukrajiny boli obmedzení na osobnej slobode v zmysle Trestného poriadku nakoľko sa dopustili prečinu falšovania a pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky golden32 다운로드. Uvedení cudzinci budú riešení s trestnom konaní.

Policajti uložili šesť pokút v celkovej sume 540 eur za porušenie zákona o pobyte cudzincov www 드라마 다운로드.


-red- Zdroj, reprofoto a video: FB Polícia SR

REKLAMA