Connect with us

Aktuality

Kolotoč schvaľovania rozpočtu sa začal, zatiaľ to vyzerá až na ruské kolo

Published

on

Reklama
Reklama

Kým ostatné mestá už majú zväčša rozpočty na nasledujúci rok schválené, Piešťany až v pondelok 30. novembra popoludní zverejnili jeho prvú verziu – v pozvánke na zasadnutie Komisie pre stratégiu a rozvoj mesta. „Nedožila“ sa však ani nového rána, hneď na druhý deň ju radnica zo svojej stránky stiahla. Podľa kuloárnych informácií vraj vedenie opäť posunulo aj termíny zasadnutia komisií, ktoré majú návrh rozpočtu „preklepať“ ešte pred jeho schválením miestnym poslaneckým zborom.

Prvým návrhom rozpočtu sa plánovali zaoberať dnes, vo štvrtok 3. decembra, viaceré komisie, hoci pozvánku, no bez priložených materiálov sme našli iba na Komisiu pre stratégiu a rozvoj mesta. Podľa jej predsedu poslanca Petra Tremboša však bolo zasadnutie mestom ešte včera zrušené, hoci na stránke úradu o tom do dnes dopoludnia nebola zatiaľ žiadna zmienka. Pôvodne mala ale najskôr návrh tohto najdôležitejšieho dokumentu, od ktorého sa odvíja nielen chod úradu ale aj celého mesta, prerokovať pracovná komisia, zložená zo zástupcov radnice a poslancov, tá však absolvovala iba jedno vlažné prípravné zasadnutie – s bývalou prednostkou.

Skôr ako mesto mali hotové návrhy vlastných rozpočtov mestské príspevkové organizácie a v utorok 1. decembra prešli aj prvým „sitom“ na zasadnutí Komisie pre financie a podnikanie pri Mestskom zastupiteľstve. Jej popoludňajšie zasadnutie bolo pomerne búrlivé. Členovia na ňom prechádzali návrhy rozpočtov príspevkových organizácií Mestského kultúrneho strediska, Mestskej knižnice mesta Piešťany a Služieb mesta Piešťany s ich predkladateľkami – riaditeľkami a ekonómkami. Venovali sa každej, čo len trochu vyššej, či spornej položke v tabuľkách i komentároch.

IMG_8837Po prvý raz však o svojich návrhoch rozpočtov zástupcovia týchto mestským organizácií rokovali s novým prednostom úradu Eduardom Strapatým a ekonómom Stanislavom Mikušom až o deň neskôr v stredu 2. decembra. Keďže každoročne dostávajú na svoj chod príspevok od mesta vo výške približne polovice celkových plánovaných financií a sú teda napojené na mestský rozpočet, toto stretnutie opäť všetko zmenilo. Návrhy, ktoré predložili finančnej komisii, musia dve z organizácií – knižnica a služby mesta prerobiť. V tomto duchu informovali členov ďalšej komisie – pre kultúru a názvoslovie, ktorá ich prerokovanie mala v programe zasadnutia v stredu popoludní.

Reklama

IMG_8838Komisia tak nakoniec schválila iba predložený návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska, v ktorom bol príspevok mesta už znížený o sedem percent, čo predstavuje približne 21 tisíc eur. Hoci poslanci pôvodne schválili jeho desaťpercentné zníženie, aby predkladatelia dodržali podmienku zákona, podľa ktorej príspevková organizácia môže pokryť iba 50 percent svojich nákladov tržbami, návrh po rokovaní s kompetentnými upravili. Oba ďalšie rozpočty odporúčali členovia schváliť až po ich úprave súčasne s mestským rozpočtom.

Podľa harmonogramu zasadnutí mali všetky komisie svoje riadne stretnutia absolvovať do stredy 2. decembra, čo aj väčšina z nich urobila. Prerokovanie rozpočtov organizácií však mali vo svojom programe iba spomenuté dve. Mestský rozpočet mal byť prerokovaný na spoločnom stretnutí viacerých komisií dnes – vo štvrtok 3. decembra a ďalšie komisie sa k nemu mali vyjadriť tiež na spoločnom rokovaní v pondelok 7. decembra, pretože podľa rokovacieho poriadku majú zmeny rozpočtu prejsť všetkými komisiami pri MsZ.  Takúto informáciu dostali poslanci aj písomne od prednostu úradu, na stránke mesta ju ale budete hľadať márne.

Podľa posledných nepotvrdených informácií to vedenie zrejme nestihne a chce plánované stretnutie preložiť na stredu 9. decembra. Situácia tak začína pripomínať ruské kolo a stáva sa neprehľadnou nielen pre nezainteresovaných…

-ad-

Populárne články