REKLAMA

Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera už po štvrtýkrát prispela k najväčšiemu celosvetovému ekologickému podujatiu pre verejnosť Hodina Zeme Free png download. V sobotu 25. marca o pol deviatej večer žiaci symbolicky na šesťdesiat minút vypli osvetlenie Kolonádového mosta.

REKLAMA
PN Taxi
Dompek Pizza 2021
Buenos pizza  burger

Podujatie Hodina Zeme sa koná vždy v poslednú marcovú sobotu. „Hotelová akadémia ako jediná stredná škola v rámci Trnavského samosprávneho kraja sa zapojila do výzvy Hodina Zeme, ktorú vyhlásila Svetová organizácia na ochranu prírody Amazing Saturday download. Poukazuje na svetelné znečisťovanie, globálne otepľovanie a šetrenie financií,” povedala Iveta Belányová, riaditeľka odboru školstva a telesnej kultúry TTSK memoit 다운로드.

„Tento rok sa do tejto aktivity zapojilo sedemtisíc miest po celom svete. Som rád, že sú medzi nimi aj Piešťany vďaka iniciatíve Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera. Snažíme sa okrem všeobecného a odborného vzdelávania viesť študentov aj k ekologizácii a ochrane životného prostredia,“ povedal riaditeľ hotelovej akadémie Ladislav Blaškovič shoal.

Pri svetle sviečok predviedli žiaci hotelovej akadémie tanečné aj spevácke vystúpenie. Skupina Fandango spestrila večer ohňovou šou. Sprievod so sviečkami potom prešiel na druhú stranu mosta a späť Gothic11. Na záver zazneli country pesničky.

-vv-

REKLAMA