REKLAMA

Poslanci Mestského zastupiteľstva Piešťany sa  na  aprílovom rokovaní stotožnili s návrhom radnice a schválili dofinancovanie rekonštrukcie Kolonádového mosta z úverových zdrojov 국제시장 영어자막 다운로드. Zmluva s dodávateľom zatiaľ nie je podpísaná a teda ani zverejnená. Na odhalení sochy Ľudovíta Wintera však zástupcovia mesta uviedli, že s opravou sa začne 8 iptime searcher. júna a hotová by mala byť do 15-tich mesiacov.

Podľa informácií z verejného obstarávania ponúkol jediný uchádzač o zákazku firma Swietelsky – Slovakia cenu 1 766 351 eur.  Takmer milión eur získala radnica na realizáciu rekonštrukcie od ministerstva kultúry na základe žiadosti, ktorú podával ešte bývalý primátor M 사탄의인형 2019 다운로드. Tamajka. Časť chýbajúcich zdrojov má pokryť predaj majetku mesta, avšak hlavným zdrojom dofinancovania bude čerpanie úveru. Samospráva si na tento projekt požičia 769-tisíc eur. 

REKLAMA
Knebl
PN Taxi
Buenos pizza  burger

Rekonštrukcia, ktorá sa ide realizovať nerieši podmyté piliere mosta 바이트 계산기 다운로드. Podľa správy a posúdenia stavu mosta odborníkmi zo Žilinskej univerzity z roku 2007, hlavným problémom mosta je podmytie jeho pilierov. Konkrétne piliere I.P a II.P boli pred dvanástimi rokmi podmyté do hĺbky cca 3,8 až 4,1 m a piliere III.P a III.L do hĺbky cca 1,2 až 2,3 m 화이트 라이언 찰리 다운로드. Spracovatelia dokumentu považovali odplavenie materiálu dna koryta rieky okolo niektorých pilierov za najvážnejšiu poruchu spodnej stavby, ktorá môže spôsobiť haváriu celého objektu, ak by sa nezabránili pokračovaniu procesu vyplavovania materiálu okolo piliera Modern Combat. Návrh na riešenie situácie je závoz lomovým kameňom. Podľa vyjadrenia prednostky Denisy Bartošovej radnica má k dispozícii cenový odhad prác na zavezenie dna v okolí pilierov na 500-tisíc eur Parasitic Water Part 1.

Materiál a odporúčania Žilinskej univerzity z roku 2007

Počas nasledujúcich mesiacov má prísť k zníženiu hladiny Váhu pre opravu pilierov Krajinského mosta helix jump 다운로드. To by chceli zástupcovia radnice využiť na zistenie aktuálneho stavu podmytia pilierov.  Kedy a z akých prostriedkov bude Mesto Piešťany realizovať  sanáciu podmytia pilierov nie je nateraz jasné, podľa vyjadrenia primátora a prednostky vec je v riešení War frame download.

-th-

 

 

REKLAMA