REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Mesto Piešťany uzatvorilo lávku pre peších na Krajinskom moste takmer pred dvomi mesiacmi. Dôvodom je podľa zverejnených informácií jej zlý stav a potreba rekonštrukcie 주짓수 다운로드. Situácia komplikuje život hlavne obyvateľom južnej časti Banky, obce Ratnovce, ale i návštevníkom Piešťan ubytovaným v rekreačnej oblasti pri Sĺňave klot golden microphone. Pýtajú sa, ako veci postupujú a kedy by sa mohla začať oprava. Samospráva zatiaľ nemá zaktualizovanú projektovú dokumentáciu a preto nespustila ani verejné obstarávanie na dodávateľa Iglus. Čas kým sa začne s opravou treba preto rátať v mesiacoch.


Statik Bohumil Bohunický sa k stavu lávky vyjadril 20 Download Chrome Cleanup Tool. novembra 2019. Mestu Piešťany odporučil vykonať všetky potrebné opatrenia, ktoré vedú k zabráneniu zraneniu osôb, alebo k spôsobeniu ujmy na ich majetku v dôsledku prípadného poškodenia nosných prvkov lávky vzhľadom ku stavu ich korózie 날씨의 아이 고화질 다운로드. Samospráva má k dispozícii dve projektové dokumentácie na rekonštrukciu lávky. Jednu z čias pôsobenia primátora Rema Cicutta, druhú z dielne aparátu Miloša Tamajku my Dawn. Tá bola použitá pri neúspešnom pokuse získať na rekonštrukciu eurofondy.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Mesto Piešťany podľa nej navrhovalo v rozpočte pre rok 2020 vyčleniť na rekonštrukciu 550-tisíc eur 애프터스쿨 뱅 다운로드. Končená cena mala byť známa po uskutočnení verejnej súťaže na dodávateľa. Súťaž, zatiaľ podľa údajov z profilu Mesta Piešťany na Úrade pre verejné obstarávanie, nebola spustená 내부자들 오리지널 다운로드. „Verejné obstarávanie bude spustené, ak bude k dispozícii aktualizovaná PD a predpokladaná suma celkových nákladov na realizáciu stavby 프렌즈 전시즌 다운로드. V schválenom rozpočte mesta Piešťany je iba čiastočné finančné krytie,“ vyjadril sa hovorca Mesta Piešťany, Martin Ričány.

Koncom novembra sa uskutočnili rokovania s vlastníkmi rozvodov sietí, umiestnených na lávke Download avplayer. Padla dohoda, že budú participovať na jej oprave, pričom mali došpecifikovať presné možnosti. Podľa vyjadrenia M. Ričányho rokovania o forme spolufinancovania a výške príspevku stále prebiehajú a nie sú ukončené.

Vo finálnej verzii zatiaľ nie je ani projektová dokumentácia. „Dokumentácia, ktorou mesto disponuje bola spracovaná v roku 2016. V súčasnej dobe prebiehajú rokovania s projektantom, statikom a správcami sietí o rozsahu potrebnej aktualizácii,“ uviedol M. Ričány.

-th-

REKLAMA