REKLAMA

Mesto Piešťany uzatvorilo lávku pre peších na Krajinskom moste takmer pred dvomi mesiacmi. Dôvodom je podľa zverejnených informácií jej zlý stav a potreba rekonštrukcie 주짓수 다운로드. Situácia komplikuje život hlavne obyvateľom južnej časti Banky, obce Ratnovce, ale i návštevníkom Piešťan ubytovaným v rekreačnej oblasti pri Sĺňave klot golden microphone. Pýtajú sa, ako veci postupujú a kedy by sa mohla začať oprava. Samospráva zatiaľ nemá zaktualizovanú projektovú dokumentáciu a preto nespustila ani verejné obstarávanie na dodávateľa Iglus. Čas kým sa začne s opravou treba preto rátať v mesiacoch.


Statik Bohumil Bohunický sa k stavu lávky vyjadril 20 Download Chrome Cleanup Tool. novembra 2019. Mestu Piešťany odporučil vykonať všetky potrebné opatrenia, ktoré vedú k zabráneniu zraneniu osôb, alebo k spôsobeniu ujmy na ich majetku v dôsledku prípadného poškodenia nosných prvkov lávky vzhľadom ku stavu ich korózie 날씨의 아이 고화질 다운로드. Samospráva má k dispozícii dve projektové dokumentácie na rekonštrukciu lávky. Jednu z čias pôsobenia primátora Rema Cicutta, druhú z dielne aparátu Miloša Tamajku my Dawn. Tá bola použitá pri neúspešnom pokuse získať na rekonštrukciu eurofondy.

REKLAMA
Knebl
PN Taxi
Dompek Pizza 2021
Buenos pizza  burger

Mesto Piešťany podľa nej navrhovalo v rozpočte pre rok 2020 vyčleniť na rekonštrukciu 550-tisíc eur 애프터스쿨 뱅 다운로드. Končená cena mala byť známa po uskutočnení verejnej súťaže na dodávateľa. Súťaž, zatiaľ podľa údajov z profilu Mesta Piešťany na Úrade pre verejné obstarávanie, nebola spustená 내부자들 오리지널 다운로드. „Verejné obstarávanie bude spustené, ak bude k dispozícii aktualizovaná PD a predpokladaná suma celkových nákladov na realizáciu stavby 프렌즈 전시즌 다운로드. V schválenom rozpočte mesta Piešťany je iba čiastočné finančné krytie,“ vyjadril sa hovorca Mesta Piešťany, Martin Ričány.

Koncom novembra sa uskutočnili rokovania s vlastníkmi rozvodov sietí, umiestnených na lávke Download avplayer. Padla dohoda, že budú participovať na jej oprave, pričom mali došpecifikovať presné možnosti. Podľa vyjadrenia M. Ričányho rokovania o forme spolufinancovania a výške príspevku stále prebiehajú a nie sú ukončené.

Vo finálnej verzii zatiaľ nie je ani projektová dokumentácia. „Dokumentácia, ktorou mesto disponuje bola spracovaná v roku 2016. V súčasnej dobe prebiehajú rokovania s projektantom, statikom a správcami sietí o rozsahu potrebnej aktualizácii,“ uviedol M. Ričány.

-th-

REKLAMA