REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Kúpeľný komplex Irma Health Spa Kúpeľov Piešťany zabodoval v uplynulých dňoch na IMTJ Medical Travel Awards. Piešťanské zariadenie získalo cenu „Najlepšie liečebné termálne kúpele roka“ Download the 2018 Excel Household. Okrem toho sa piešťanská spoločnosť môže pochváliť tiež ocenením Slovak Superbrands Award 2017, ktoré udeľuje Brand Council.

Kúpele Irma sú postavené priamo na liečebných prameňoch a poskytujú viac ako 60 lekárskych a kúpeľných procedúr Download the dictionary. Srdcom kúpeľov je unikátny bahenný bazén.  Ocenenie bolo udelené  za inovácie, excelentnosť a úspech pri uspokojovaní potrieb kúpeľných hostí, čím Irma porazila podobné spoločnosti z celého sveta Fine Pang Fang.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger


Kúpele Irma sú prepojené s hotelom Thermia Palace 화산전생 텍본 다운로드. Vybudované boli v rokoch 1910 až 1912 podľa projektu architektov H. Böhma a Á. Hegedűsa.  Oba objekty majú bohatú secesnú výzdobu. Stavba objektu Irma bola riešená statikom A Download atmega128. S. Kovácsom, ktorý navrhol spôsob založenia budovy v agresívnom prostredí prírodného výveru a zrealizoval nad bahniskom impozantnú dvojvrstvovú kupolu o rozpätí 21 metrov. 

Kúpele Piešťany sa môžu pochváliť tiež ocenením Slovak Superbrands Award 2017 벨365 다운로드. O udelení Superbrands Award rozhoduje expertná skupina Brand Council na základe verejného prieskumu, zrealizovaného renomovanou agentúrou. Členmi Brand Council-u sú najuznávanejší slovenskí odborníci z oblasti marketingu, komunikácie a reklamy 그날처럼 mp3 다운로드.

„V uplynulých rokoch Kúpele Piešťany investovali do skvalitnenia poskytovaných služieb ako v medicínskej oblasti tak aj v oblasti ubytovania 원펀치 다운로드. Sme radi, že v konkurencii iných svetoznámych kúpeľov vybrala medzinárodná porota za víťaza práve naše kúpele ako i to, že Kúpele Piešťany sa ocitli v spoločnosti prestížnych značiek nielen na Slovensku Fashion of Christ. Veríme, že aj vďaka týmto prestížnym oceneniam sa bude šíriť dobré meno súvisiace s kvalitou poskytovaných služieb a liečivých účinkov Kúpeľov Piešťany do celého sveta,“ povedala obchodná riaditeľka Kúpeľov Piešťany PhDr 식품공전 2019 다운로드. Michaela Kobzová.

-th- Zdroj: Kúpele Piešťany, PIC  Foto: FB Kúpele Piešťany
 

REKLAMA