Úvod Aktuality Hlohovec potrebuje obchvat s novým mostom cez Váh

Hlohovec potrebuje obchvat s novým mostom cez Váh

REKLAMA
Skola Rakovice

Predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič sa stretol s ministrom dopravy a výstavby SR Andrejom Doležalom vo veci komplexného riešenia dopravnej situácie v Hlohovci 태양은 없다 다운로드. Na rokovaní dňa 30. júna 2020 sa aj za účasti primátora Miroslava Kollára zhodli na potrebe výstavby obchvatu mesta, ktorého súčasťou bude aj nový most cez Váh Emmanuelle. Ide však o finančne mimoriadne náročný projekt, ktorý mesto ani župa nezvládne financovať len z vlastných rozpočtov.

„Trnavská župa má v správe jediný cestný most v Hlohovci 3d 커스텀 소녀. Jeho diagnostika ukázala, že je v havarijnom technickom stave. Už minulý rok sme preto boli nútení vylúčiť z neho nákladnú dopravu a pripravujeme jeho rekonštrukciu multi-translation bible. Z hľadiska komplexného riešenia dopravy v meste je však najvhodnejšou alternatívou výstavba nového obchvatu. Práve o spolufinancovaní takejto obrovskej investície sme aj za účasti primátora Kollára rokovali s ministrom dopravy Generation Kill Download. Nateraz môžem konštatovať, že štát sa nezbavuje zodpovednosti, čo považujem za pozitívnu správu,“  povedal J. Viskupič.

REKLAMA
Dompek Pizza 2021
Knebl
PN Taxi
Buenos pizza  burger

Dodal, že všetky strany sa dohodli na vypracovaní nástroja, pomocou ktorého by mali byť financované podobne náročné stavby. Prepájal by zdroje Európskej únie, štátu, krajov a miest.

„Jeho pilotným projektom sa stane riešenie dopravnej situácie v Hlohovci, ktoré je našou – a už aj štátnou – top prioritou v trnavskom kraji, preto pokračujeme v jej trasovaní a projektovaní,“  povedal J. Viskupič.

Intenzita dopravy na súčasnom moste sa pred vylúčením nákladnej dopravy pohybovala v čase medzi 7. a 18. hodinou od 1400 až po 1900 vozidiel za hodinu.

K úplnému vylúčeniu nákladnej dopravy z mosta došlo, aby sa predišlo jeho ďalšiemu poškodzovaniu, ako aj z dôvodu zvýšenia bezpečnosti účastníkov cestnej premávky. Župa most plánuje nielen zrekonštruovať, aby bol technicky v dobrom stave, ale pri projektovaní sa rozhodla rozšíriť mostné teleso o nové, plnohodnotné chodníky pre chodcov a cyklistov na oboch stranách vozovky. Predpokladá na to použiť aj prostriedky z eurofondov.

Témou rokovania bolo aj nastavenie udržateľného systému riešenia financovania správy, údržby, ale aj výstavby cestnej infraštruktúry.

Prioritou by mala byť výstavba obchvatov malých obcí a miest. V prípade trnavskej župy ide o obchvaty Jablonice a Senice. Spomedzi ďalších prioritných investícií, ktoré by mal štát financovať, župan Viskupič pomenoval rekonštrukciu úsekov ciest medzi Holíčom a Senicou a medzi Medveďovom a Galantou.

Zdroj: Tlačová správa – Trnavský samosprávny kraj

REKLAMA