Úvod Aktuality Hlavného kontrolóra napomenuli a zobrali mu odmeny

Hlavného kontrolóra napomenuli a zobrali mu odmeny

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Závery hlavného kontrolóra, ktoré predložil na májovom zasadnutí mestskému zastupiteľstvu, poslancom nestačili. Podľa Ivety Babičovej (SDKÚ – DS) kontrolór pri šetrení nepostupoval podľa zákona a navrhla, aby mu plénum udelilo napomenutie a pozastavilo na pol roka dvadsaťpercentné odmeny k platu 패트와매트 다운로드. Jej návrh podporili i ostatní poslanci. 

Hlavný kontrolór Peter Konečný mal podľa pôvodného návrhu poslankyne okrem iného preveriť nákup siedmych prenosných harddiskov a dvoch boxov s DVD-čkami v celkovej hodnote približne tisíc eur 천재교육 교과서 pdf 다운로드. Nákupy začali v sobotu 7. marca vo večerných hodinách a je otázne či boli dodržané náležitosti zákona o verejnom obstarávaní a o finančnej kontrole c Cleaner download. Keďže išlo podľa neho o súvislosť s bezpečnostným incidentom a možným únikom informácií, kontrolór kontrolu pripojil ku kontrole, ktorou bol poverený v súvislosti s incidentom 엑소 템포 다운로드. Jeho odpoveď bola zakomponovaná do správy, kde píše, že  kontrola ešte nebola ukončená. (opravené a doplnené 4.6.2015 19:10 h)  Podľa Ivety Babičovej však malo ísť o preverenie použitia verejných financií a odpoveď, ktorú dostala od kontrolóra:  „K podnetu poslankyne MsZ bol kontrolovaný subjekt požiadaný o podanie písomného vyjadrenia a vysvetlenia skutočností súvisiacich s predmetom kontroly; do termínu určeného kontrolným orgánom na predloženie tohto vyjadrenia, potrebného k podrobnému prešetreniu zistených skutočností, kontrolovaný subjekt vyjadrenie nepredložil,“ jej nestačila 서전 시뮬레이터 다운로드. Označila ju dokonca za škandalóznu.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

„Aký ty máš rešpekt u mestského úradu, keď si vyžiadaš nejaké doklady, ty im napíšeš, dopisuješ si s nimi, ale oni ťa odignurujú?“ uviedla v diskusii a pokračovala, že kontrolór si mal vyžiadať všetky doklady z mesiaca marec a odobrať ich na prešetrenie Download The Cemetery of Horrors. Podľa nej bol povinný postupovať tak, aby nedošlo k mareniu výkonu kontroly, za ktoré sa považuje aj nepredloženie všetkých požadovaných dokladov Mokpo Hero Download. A ak k tomu predsalen dôjde, mal by bezodkladne konať. „Zrejme si nepostupoval podľa ustanovení zákona a tým aj ty porušuješ zákon,“ doplnila 계춘할망 다운로드.

Poslanci ďalej diskutovali aj o správe z kontroly, súvisiacej s prijímaním zamestnancov, kde P 에오스 다운로드. Konečný zistil niekoľko porušení predpisov,  napríklad že si úrad nesplnil povinnosť zverejnenia informácií o voľných pracovných miestach, ďalej až sedem miest nebolo písomne evidovaných na referáte PaM, s niekoľkými uchádzačmi neboli vedené komisionálne pohovory a o financiách na ich platy namiesto pracovníkov, zodpovedných za rozpočet, vedeli iba primátor alebo viceprimátor 회사 소개서 다운로드. Podľa záverov z tejto kontroly by mal úrad kontrolórovi do určeného termínu oznámiť, kto je za nedodržanie litery zákona zodpovedný a aké opatrenie prijme na odstránenie nedostatkov. Členovia zastupiteľstva si vyžiadali, aby ich ihneď po odpovedi mesta informoval.

-red- Foto: -mp-, -lt-

Čítajte tiež:

Nákup harddiskov preveruje kontrolór, výsledky kontroly zatiaľ nie sú

REKLAMA