Úvod Aktuality Hlavného kontrolóra napomenuli a zobrali mu odmeny

Hlavného kontrolóra napomenuli a zobrali mu odmeny

REKLAMA

Závery hlavného kontrolóra, ktoré predložil na májovom zasadnutí mestskému zastupiteľstvu, poslancom nestačili. Podľa Ivety Babičovej (SDKÚ – DS) kontrolór pri šetrení nepostupoval podľa zákona a navrhla, aby mu plénum udelilo napomenutie a pozastavilo na pol roka dvadsaťpercentné odmeny k platu 패트와매트 다운로드. Jej návrh podporili i ostatní poslanci. 

Hlavný kontrolór Peter Konečný mal podľa pôvodného návrhu poslankyne okrem iného preveriť nákup siedmych prenosných harddiskov a dvoch boxov s DVD-čkami v celkovej hodnote približne tisíc eur 천재교육 교과서 pdf 다운로드. Nákupy začali v sobotu 7. marca vo večerných hodinách a je otázne či boli dodržané náležitosti zákona o verejnom obstarávaní a o finančnej kontrole c Cleaner download. Keďže išlo podľa neho o súvislosť s bezpečnostným incidentom a možným únikom informácií, kontrolór kontrolu pripojil ku kontrole, ktorou bol poverený v súvislosti s incidentom 엑소 템포 다운로드. Jeho odpoveď bola zakomponovaná do správy, kde píše, že  kontrola ešte nebola ukončená. (opravené a doplnené 4.6.2015 19:10 h)  Podľa Ivety Babičovej však malo ísť o preverenie použitia verejných financií a odpoveď, ktorú dostala od kontrolóra:  „K podnetu poslankyne MsZ bol kontrolovaný subjekt požiadaný o podanie písomného vyjadrenia a vysvetlenia skutočností súvisiacich s predmetom kontroly; do termínu určeného kontrolným orgánom na predloženie tohto vyjadrenia, potrebného k podrobnému prešetreniu zistených skutočností, kontrolovaný subjekt vyjadrenie nepredložil,“ jej nestačila 서전 시뮬레이터 다운로드. Označila ju dokonca za škandalóznu.

REKLAMA
Dompek Pizza donaskova sluzba
Knebl
Chlapci na panvici

„Aký ty máš rešpekt u mestského úradu, keď si vyžiadaš nejaké doklady, ty im napíšeš, dopisuješ si s nimi, ale oni ťa odignurujú?“ uviedla v diskusii a pokračovala, že kontrolór si mal vyžiadať všetky doklady z mesiaca marec a odobrať ich na prešetrenie Download The Cemetery of Horrors. Podľa nej bol povinný postupovať tak, aby nedošlo k mareniu výkonu kontroly, za ktoré sa považuje aj nepredloženie všetkých požadovaných dokladov Mokpo Hero Download. A ak k tomu predsalen dôjde, mal by bezodkladne konať. „Zrejme si nepostupoval podľa ustanovení zákona a tým aj ty porušuješ zákon,“ doplnila 계춘할망 다운로드.

Poslanci ďalej diskutovali aj o správe z kontroly, súvisiacej s prijímaním zamestnancov, kde P 에오스 다운로드. Konečný zistil niekoľko porušení predpisov,  napríklad že si úrad nesplnil povinnosť zverejnenia informácií o voľných pracovných miestach, ďalej až sedem miest nebolo písomne evidovaných na referáte PaM, s niekoľkými uchádzačmi neboli vedené komisionálne pohovory a o financiách na ich platy namiesto pracovníkov, zodpovedných za rozpočet, vedeli iba primátor alebo viceprimátor 회사 소개서 다운로드. Podľa záverov z tejto kontroly by mal úrad kontrolórovi do určeného termínu oznámiť, kto je za nedodržanie litery zákona zodpovedný a aké opatrenie prijme na odstránenie nedostatkov. Členovia zastupiteľstva si vyžiadali, aby ich ihneď po odpovedi mesta informoval.

-red- Foto: -mp-, -lt-

Čítajte tiež:

Nákup harddiskov preveruje kontrolór, výsledky kontroly zatiaľ nie sú

REKLAMA