Connect with us

Aktuality

Hlasujte za projekty z Participatívneho rozpočtu

Published

on

Reklama

Na participatívny (občiansky) rozpočet je tento rok v mestskej kase vyčlenená suma 20-tisíc eur. Piešťanci mohli svoje projekty predkladať do konca júna. Obyvatelia teraz hlasovaním na webe rozhodnú, ktoré z nich sa budú realizovať. Šancu má najmenej sedem z nich.

Reklama

Ihrisko MŠ Považská

Celkovo prišlo na radnicu až 23 projektov. Komisia, ktorá ich vyhodnocovala, rozhodla o tom, že hlasovať sa bude o jedenástich z nich – ostatné prišli po termíne alebo nesplnili kritériá na základe štatútu. Vybrané projekty, za ktoré môžu obyvatelia hlasovať, sú rozdelené do dvoch kategórií podľa sumy a zverejnené na webovej stránke mesta v takzvanom Úli projektov na verejnú prezentáciu, diskusiu a hlasovanie, ktoré trvá do 24. júla. Hlasovať môžu obyvatelia len elektronicky a z jednej IP adresy odovzdať hlasy pre jeden malý a jeden veľký projekt.

Reklama

 

„MALÉ“ PROJEKTY DO 2 TISÍC EUR – zo šestice predložených má byť realizovaných minimálne 5 projektov:

 1. Vonkajšie detské ihrisko v Materskej škole Valova 40, elokované pracovisko Považská– realizáciou tohto projektu by vznikla nová zóna pre hranie detí a mohli by byť odstránené staré nevyhovujúce prvky
 1. Stolnotenisové stoly v parku – podľa autorky projektu nie je k dispozícii miesto, kde by sa mladí stretali pri hre a realizácia tohto zámeru by mohla združiť ľudí pri aktivite a nie pri pive
 1. Viacgeneračná oddychová zóna Lipová – bývalú oddychovú zónu s chátrajúcim detským ihriskom je možné prebudovať na plochu využiteľnú pre všetky vekové kategórie. Podľa podávateľa projektu je v tejto lokalite vhodné zrealizovať obnovu detských prvkov, osadiť exteriérové sedenie, spraviť petangové ihrisko, či osadiť cvičebné prvky, stôl na stolný tenis, či exteriérový šach. V prvej fáze projektu má ísť o osadenie 2 stolov a 4 lavičiek v južnej časti oddychovej zóny v tieni koruny stromu vrátane úpravy povrchu
 1. Cyklochodníky, centrum mesta, projektová dokumentácia – navrhuje spracovanie projektovej dokumentácie, ktorá by riešila cyklistickú trasu popri pešej zóne v lokalite ulice Nitrianska, Rázusova a Winterova s prepojením na jestvujúce cyklistické trasy v Mestskom parku a na miestnu komunikáciu Nálepkova. Cyklistická doprava je jednou z často rezonujúcich tém a hlavne v centre nie je doriešená. Projektovou dokumentáciou, ktorú navrhuje predkladateľ projektu by bolo možné posunúť veci dopredu a realizáciu zahrnúť do budúcoročného rozpočtu
 1. Verejná cyklopumpa – miesto pre cyklistovudušu – cieľom projektu je podpora cyklistickej dopravy prostredníctvo osadenia verejných cyklopúmp. Jedným navrhovaným miestom je cyklomagistrála v blízkosti Kolonádového mosta, druhým miesto je parkovisko pre bicykle na Námestí slobody. Alternatívne je možné osadiť pumpy aj pri železničnej stanici a v rámci kolookruhu, v prípade nájdenia vhodných parciel
 1. Stolnotenisový stôl sídlisko Bodona – cieľom projektu je osadenie exteriérového stolnotenisového stola na tomto sídlisku, čím by obyvatelia získali možnosť aktívneho trávenia voľného času

„VEĽKÉ“ PROJEKTY DO 5 TISÍC EUR

    – z pätice predložených majú byť zrealizované najmenej dva projekty:

   1. Zachráňme malé futbalové ihrisko na Trajane – v rámci projektu by malo byť zrekultivované a obnovené malé futbalové ihrisko v blízkosti OD Kaufland, pri už revitalizovanom detskom ihrisku, výmenou trávnatého povrchu a sita na bránkach
   1. Zlepšenie oddychového priestoru a doriešenie parkovania pred obytným domom 2873 na Brezovej ulici – v rámci projektu by sa malo odstrániť ničenie zelených plôch vnútrobloku automobilmi pomocou zatrávňovacích dlaždíc. Ďalšou časťou zámeru je vybudovanie sedenia a petangového ihriska v ploche, ktorá kedysi slúžila na relax, ale dnes je značne zanedbaná
   1. Verejný gril – predkladateľ navrhuje  umiestniť nové prvky parkového mobiliáru do priestoru bývalého amfiteátra, prípadne v inej lokalite – pričom má ísť o verejný gril, lavičky a odpadkové koše. K tomuto zámeru bude potrebný súhlas Krajského pamiatkového úradu v Trnave, ktorý ak by nesúhlasil s týmto umiestnením, môže mesto schváliť iné miesto
   1. Bezbariérové priestory Materského centra Úsmev – jeho cieľom je úprava vstupnej časti materského centra, kúpa a montáž vstupných dverí, vybudovanie bezbariérových priestorov a prípadne realizácia bezbariérového WC. Úpravami budovy by sa mali vytvoriť vhodnejšie podmienky pre rodiny s deťmi, osobitne pre deti so špeciálnymi potrebami
   1. Revitalizácia vnútroblok M. Bela 32 – 40 – obyvatelia domu M. Bela 32-40 si nechali spracovať návrh projektu úpravy exteriéru. Podľa tohto návrhu by chceli postupne zmeniť vzhľad okolia svojho domu. V prvej fáze revitalizácie by zrealizovali detské ihrisko s pieskoviskom a na ne nadväzujúce terénne modelovacie práce

Hlasovať môžete na web stránke mesta v termíne od 6. do 24. júla 2016. Celkom môže mesto realizovať päť malých a dva veľké projekty podľa výsledkov hlasovania. Žiaden z podaných projektov sa ale nestratí, Mesto Piešťany sa ich pokúsi zaradiť ich do rozpočtu v nasledujúcich rokoch.

Malé futbalové ihrisko na Trajane

Verejný gril – ukážka

Zdroj: Tlačová správa Mesta Piešťany, ilustr. foto: predkladatelia

Populárne články