Úvod Aktuality Greenpeace: „Zo skládky pravdepodobne unikajú nebezpečné chemikálie!“

Greenpeace: „Zo skládky pravdepodobne unikajú nebezpečné chemikálie!“

REKLAMA

Tesne po zásahu zložiek Integrovaného záchranného systému a Policajného zboru SR na skládke odpadu Vlčie hory – Hlohovec odobrali aj experti organizácie Greenpeace vzorky vody a pôdy z jej bezprostredného okolia Phonebus movie. Vo vzorkách, ktoré analyzovalo nezávislé laboratórium Environmental Institute v Koši pri Prievidzi, sa potvrdil výskyt nebezpečných chemikálií – napríklad zakázaných látok PCB teda Polychlórovaných bifenylov, ale aj rôznych druhov priemyselných polutantov či herbicídov gta v apk 다운로드.

_JKE5537x

REKLAMA
Buenos pizza  burger
Dompek Pizza 2021
PN Taxi

„Tretieho novembra 2015 naši zamestnanci odobrali vzorky vody, ktorá vytekala priamo z pozemku skládky, ako aj sedimenty z blízkeho „jazierka“, v ktorom sa voda stekajúca z pozemku skládky dlhodobo hromadila,“ informovala hovorkyňa Greenpeace Slovensko Miroslava Ábelová ubuntu 14.04 다운로드.

Vo vodnej vzorke skríning preukázal prítomnosť až 15-tich znečisťujúcich látok. Z priemyselných znečisťujúcich látok to bol napríklad chlór-x-metylfenol, bisfenol A alebo dibutyl ftalát, ale aj trojica herbicídov Diallate a Triallate vo vysokých koncentráciách m4s.

_JKE5537x

Vo vzorke sedimentov skríning preukázal prítomnosť zakázaných látok PCB (polychlórované bifenyly), široké spektrum polyaromatických uhľovodíkov (zo 16-tich sledovaných bolo prítomných až 12 druhov), ako aj dibutyl ftalát a ftalát (DEHP) a to vo vysokých nameraných hodnotách Download the Cultshow Saga Collection.

„Existuje vážne podozrenie, že mnohé nebezpečné látky, ktoré majú byť bezpečne uložené na skládke odpadu, unikajú z areálu do životného prostredia mr one day. Nebudeme polemizovať o tom, ako sa na skládke nakladá s nebezpečným odpadom, ale určite nie je v poriadku, ak sú nebezpečné látky mimo areálu skládky v takom rozsahu a v takých koncentráciách, aké sa potvrdili v našich vzorkách,“ uviedla koordinátorka kampane Greenpeace Slovensko Katarína Nikodemová 레지던트 이블3 다운로드.

Niektoré viacnásobne prekračovali najvyššie predpokladané koncentrácie bez škodlivých účinkov pre ekosystém (PNEC). Látka dibutyl ftalát vo vzorke sedimentov prekročila hodnotu PNEC 846-násobne autoset. Herbicíd Triallate vo vodnej vzorke prekročil hodnotu PNEC 494-násobne.

_JKE5608x

„Výsledky z našich odberov a analýz sme odoslali samosprávam obcí a miest, ktoré sú v okolí skládky 원산지관리사 기출문제 다운로드. Dnes tiež posielame podnet na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, ktorú vyzývame, aby riadne preverila, či prevádzkovateľ skládky koná v súlade so zákonom, aj to, ako je možné, že nebezpečné látky sme našli aj mimo areálu skládky 안드로이드 자막 다운로드.
Organizácia Greenpeace tiež v najbližších dňoch podá podnet na Generálnu prokuratúru SR z dôvodu vážneho podozrenia, že došlo k spáchaniu trestného činu ohrozenia a poškodzovania životného prostredia.

Environmentalisti tiež vyzvali všetky príslušné orgány, aby zverejnili výsledky analýz a kontrol, ktoré na predmetnej skládke robili počas zásahu zložiek Integrovaného záchranného systému a Policajného zboru SR. „Nedovolíme, aby niekto túto kauzu zamietol pod koberec,“ uzavrela koordinátorka kampane Greenpeace Slovensko Katarína Nikodemová.

-Zdroj: TS Greenpeace/Foto: Greenpeace – Martin Mikula-

REKLAMA