Úvod Aktuality Dotácie už „odklepli“, peniaze dostane aj TV Karpaty

Dotácie už „odklepli“, peniaze dostane aj TV Karpaty

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Na mestskom zastupiteľstve vo štvrtok 26. mája sa poslanci zaoberali aj rozdeľovaním dotácií. Vo väčšine žiadostí nad tisíc eur sa členovia poslaneckého zboru priklonili k odporúčaniam komisií 자소서 다운로드. Výnimku tvorili aktivity v oblasti kultúry, kde na návrh poslankyne Ivety Babičovej a viceprimátora Michala Hyneka peniaze prerozdelili inak a z dotačného balíka sa dostalo aj na televíziu Karpaty 라이너스의 담요 다운로드.

Zastupiteľstvo 26 (13)Žiadosť TV KARPATY na spracovanie reportáží o kultúrnych podujatiach sedemčlenná Komisia pre kultúru a názvoslovie na svojom rokovaní začiatkom mája neodporúčala schváliť, pretože podľa názoru členov nie je v súlade s VZN č 구글 도서 다운로드. 3/2015. Člen komisie Pavol Pilař vtedy argumentoval aj tým, že ide o hlavnú podnikateľskú činnosť žiadateľa, ktorú vykonáva ako platenú službu na objednávku 장화홍련 다운로드. Poslankyňa Ivety Babičová (SDKÚ-DS) na MsZ  prezentovala svoj postoj z mestskej rady, že ak dostane dotáciu TV Piešťany, malo by mesto podporiť obe televízie Download the 4-ball billiards game. TV Piešťany žiadala dotáciu na vysielacie práva na priamy prenos z bohoslužieb a z dotačného balíka dostala tisícku. Po diskusii v pléne poslanci odsúhlasili návrh zástupcu primátora Hyneka na skrátenie dotácie pre Cinematik z piatich tisícok eur na 3500 eur, o tisícku viac a rovnakú sumu dostal aj CityFest  a 1500 eur pôjde pre TV Karpaty 3dmark 11 다운로드.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Debata sa rozprúdila aj pri schvaľovaní vyššej, 35-tisíceurovej dotácie pre Klub vodného póla na podporu predĺženej prevádzky kúpaliska Eva 위기의 주부들 다운로드. Poslanec Ján Jánošík (nezávislý – Klub Spoločne pre Piešťany) argumentoval tým, že z položky „aktivity v oblasti špecifických podnikateľských a zamestnaneckých aktivít“ mali byť podporení aj ďalší žiadatelia Download the curious scab. Ten istý poslanec prezentoval aj výhrady k tomu, že Komisia pre školstvo a mládež neodporúčala financie pre projekt zážitkového vzdelávania Brick by brick Mareka Kalinčíka z C&M Languages 화유기 대본 다운로드. Poslanci nakoniec odsúhlasili sumy v týchto i ostatných oblastiach tak, ako ich navrhli komisie. Ktoré subjekty, okrem v texte spomenutých, dostanú peniaze z rozpočtu, tak nájdu jednotliví záujemcovia i v materiáloch na 3 아이폰 구글 드라이브 동영상 다운로드. zasadnutie Mestského zastupiteľstva na stránke mesta tu.

kupalisko eva 2014 1 - kópia

V tomto roku výška dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom presiahla  110 tisíc eur. O peniaze na podporu aktivít v ôsmich oblastiach sa uchádzalo 81 subjektov – športovci, školy, ale aj občianske združenia a ďalšie inštitúcie. Z nich štyria nesplnili podmienky a z dotačného procesu boli vyradení. Podľa mestskej legislatívy sa o dotácie môžu uchádzať žiadatelia raz ročne o podporu vo výške do tisíc eur a nad tisíc eur. Žiadosťami sa zaoberajú jednotlivé komisie, menšie dotácie schvaľuj primátor a projekty nad tisíc eur Mestské zastupiteľstvo.

peniaze2Niektorí poslanci mali výhrady aj k tomu, že časť žiadateľov dotuje mesto aj z iných zdrojov, či už priamo z rozpočtu (mestské príspevkové organizácie) alebo prostredníctvom nepriamej dotácie ako poskytnutie priestorov či technickej podpory zdarma. Druhý viceprimátor Tomáš Hudcovič preto navrhol, aby do budúcna úrad pripravil aktualizované znenie mestskej legislatívy o dotáciách.

-red-, Zdroj: www.piestany.sk, foto: L. Turňa

REKLAMA