Connect with us

Aktuality

Do plánov na oživenie cestovného ruchu sa zapoja aj študenti dvoch univerzít

Published

on

Reklama
Reklama

Prvá skupina študentov Univerzity Komenského v Bratislave pod vedením Angeliky Švecovej z Katedry regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny Prírodovedeckej fakulty UK počas minulého piatka a soboty začala v Piešťanoch s dotazníkovým prieskumom. Jeho výsledky by malo mesto využiť pri tvorbe koncepcie rozvoja cestovného ruchu. Vysokoškoláci sa zamerali na získavanie informácií od občanov mesta, jeho návštevníkov i podnikateľov pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu. Po vyhodnotení, ktoré by mala mať univerzita približne koncom júna, dostane výsledky prieskumu k dispozícii Oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany. Podobný projekt spolupráce pripravuje OOCR aj s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre.

IMG_1763Ako uviedol predseda predstavenstva Rezortu Piešťany a poslanec Peter Tremboš (nezávislý – Klub Spoločne pre Piešťany) v ostatnom období začali intenzívne spolupracovať s významnými slovenskými vedeckými a pedagogickými ustanovizňami, zaoberajúcimi sa problematikou cestovného ruchu a nešlo tak o jednorazovú akciu.

 

 

Reklama

„Študenti sa ešte počas semestra, v rámci predmetu „Strategické plánovanie“ venovali získavaniu a spracovaniu dostupných informácií o Piešťanoch a cestovnom ruchu. Následne absolvovali jednodennú návštevu nášho mesta. Súčasťou tejto rekognoskácie bola prednáška s diskusiou o vývoji cestovného ruchu v Piešťanoch a prehliadka mesta. Až potom sa realizovalspomínaný dotazníkový prieskum, ktorý sa uskutočnil tento piatok a v sobotu. Do konca júna by mali byť jeho výsledky vyhodnotené a poskytnuté Rezortu. V ďalšom školskom roku budú študenti na základe takto získaných informácií spracovávať vlastné návrhy na podporu cestovného ruchu,“ vysvetlil P. Tremboš.

IMG_1774
IMG_1759Počas víkendového zberu dát boli dievčatá a chlapci rozdelení do troch skupín, z ktorých každá oslovovala inú časť respondentov – obyvateľov, návštevníkov a podnikateľov. Podľa študentov boli najochotnejší odpovedať na otázky v dotazníkoch návštevníci, potom obyvatelia. Tí sa najčastejšie sťažovali na stav ciest a chodníkov či slabú komunikáciu s mestom a všetkým chýba najmä kúpalisko. „Mali by si vraj zobrať príklad zo zahraničia, ako to tam funguje,“ odporúčajú podľa študentiek niektorí obyvatelia vedeniu mesta. Najväčší problém vyjadriť sa mali podnikatelia – majitelia či vedúci reštauračných zariadení, hotelov a ďalších zariadení služieb. Často sa dopytujúci stretli s odmietaním slovami ako “nemám čas“ alebo „mali ste sa ohlásiť vopred“.

IMG_1761

IMG_1758Ako informovala Angelika Švecová, pre študentov je táto práca pre Rezort Piešťany zároveň súčasťou ich štandardnej výuky a umožňuje im lepšie sa pripraviť na výkon budúceho povolania. Úlohou Rezortu je podľa P. Tremboša vytvoriť pre študentov také podmienky, aby prieskum mohli čo najlepšie zrealizovať. „Následne očakávame, že získané informácie budeme mať možnosť využiť pri spracovaní koncepcie rozvoja cestovného ruchu,“ dodal zástupca OOCR.

navštevnici-page-001navštevnici-page-002Podobný projekt spolupráce pripravuje Rezort Piešťany aj s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre. Jej študenti budú v Piešťanoch a v jeho okolí robiť podobný prieskum celý budúci týždeň. Podľa Petra Tremboša tak organizácia získa z dvoch nezávislých zdrojov zaujímavé informácie z prieskumov, ktoré by inak nebola schopná vlastnými silami zrealizovať. Predstaviteľ Rezortu pomýšľa v jesenných mesiacoch aj zorganizovať workshop, na ktorom by sa mohla s výsledkami týchto prieskumov oboznámiť i verejnosť.

-red-

Populárne články