Úvod Aktuality Do plánov na oživenie cestovného ruchu sa zapoja aj študenti dvoch univerzít

Do plánov na oživenie cestovného ruchu sa zapoja aj študenti dvoch univerzít

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Prvá skupina študentov Univerzity Komenského v Bratislave pod vedením Angeliky Švecovej z Katedry regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny Prírodovedeckej fakulty UK počas minulého piatka a soboty začala v Piešťanoch s dotazníkovým prieskumom Sublime Text3. Jeho výsledky by malo mesto využiť pri tvorbe koncepcie rozvoja cestovného ruchu. Vysokoškoláci sa zamerali na získavanie informácií od občanov mesta, jeho návštevníkov i podnikateľov pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu 발리에서 생긴일 다운로드. Po vyhodnotení, ktoré by mala mať univerzita približne koncom júna, dostane výsledky prieskumu k dispozícii Oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany 타임 패러독스 다운로드. Podobný projekt spolupráce pripravuje OOCR aj s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre.

IMG_1763Ako uviedol predseda predstavenstva Rezortu Piešťany a poslanec Peter Tremboš (nezávislý – Klub Spoločne pre Piešťany) v ostatnom období začali intenzívne spolupracovať s významnými slovenskými vedeckými a pedagogickými ustanovizňami, zaoberajúcimi sa problematikou cestovného ruchu a nešlo tak o jednorazovú akciu Download the aviator.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

 

 

„Študenti sa ešte počas semestra, v rámci predmetu „Strategické plánovanie“ venovali získavaniu a spracovaniu dostupných informácií o Piešťanoch a cestovnom ruchu Free download of Black Priests. Následne absolvovali jednodennú návštevu nášho mesta. Súčasťou tejto rekognoskácie bola prednáška s diskusiou o vývoji cestovného ruchu v Piešťanoch a prehliadka mesta 마이크로소프트 오피스 2016 다운로드. Až potom sa realizovalspomínaný dotazníkový prieskum, ktorý sa uskutočnil tento piatok a v sobotu. Do konca júna by mali byť jeho výsledky vyhodnotené a poskytnuté Rezortu Samsung Restore Solution. V ďalšom školskom roku budú študenti na základe takto získaných informácií spracovávať vlastné návrhy na podporu cestovného ruchu,“ vysvetlil P Millennium Fox Fox. Tremboš.

IMG_1774
IMG_1759Počas víkendového zberu dát boli dievčatá a chlapci rozdelení do troch skupín, z ktorých každá oslovovala inú časť respondentov – obyvateľov, návštevníkov a podnikateľov short video. Podľa študentov boli najochotnejší odpovedať na otázky v dotazníkoch návštevníci, potom obyvatelia. Tí sa najčastejšie sťažovali na stav ciest a chodníkov či slabú komunikáciu s mestom a všetkým chýba najmä kúpalisko autocad 2009. „Mali by si vraj zobrať príklad zo zahraničia, ako to tam funguje,“ odporúčajú podľa študentiek niektorí obyvatelia vedeniu mesta. Najväčší problém vyjadriť sa mali podnikatelia – majitelia či vedúci reštauračných zariadení, hotelov a ďalších zariadení služieb. Často sa dopytujúci stretli s odmietaním slovami ako “nemám čas“ alebo „mali ste sa ohlásiť vopred“.

IMG_1761

IMG_1758Ako informovala Angelika Švecová, pre študentov je táto práca pre Rezort Piešťany zároveň súčasťou ich štandardnej výuky a umožňuje im lepšie sa pripraviť na výkon budúceho povolania. Úlohou Rezortu je podľa P. Tremboša vytvoriť pre študentov také podmienky, aby prieskum mohli čo najlepšie zrealizovať. „Následne očakávame, že získané informácie budeme mať možnosť využiť pri spracovaní koncepcie rozvoja cestovného ruchu,“ dodal zástupca OOCR.

navštevnici-page-001navštevnici-page-002Podobný projekt spolupráce pripravuje Rezort Piešťany aj s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre. Jej študenti budú v Piešťanoch a v jeho okolí robiť podobný prieskum celý budúci týždeň. Podľa Petra Tremboša tak organizácia získa z dvoch nezávislých zdrojov zaujímavé informácie z prieskumov, ktoré by inak nebola schopná vlastnými silami zrealizovať. Predstaviteľ Rezortu pomýšľa v jesenných mesiacoch aj zorganizovať workshop, na ktorom by sa mohla s výsledkami týchto prieskumov oboznámiť i verejnosť.

-red-

REKLAMA