Úvod Aktuality Deti do materskej školy budete môcť zapísať koncom apríla

Deti do materskej školy budete môcť zapísať koncom apríla

REKLAMA

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany na školský rok 2018/2019 sa uskutoční koncom apríla. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré k 1 wix image. septembru 2018 dovŕšia piaty rok veku, deti s odloženou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.


Presný termín zápisu je od 23.04.2018 do 25.04.2018 v čase od 10,00 do 16,30 hod 그라운드 컨트롤 다운로드.
Zápisy sa uskutočnia v jednotlivých zariadeniach:

REKLAMA
PN Taxi
Dompek Pizza 2021
Buenos pizza  burger

MATERSKÁ ŠKOLA STANIČNA 2, PIEŠŤANY

Elokované pracovisko. Zavretý kút 6, Piešťany

Elokované pracovisko, Holubyho 15, Piešťany

 

MATERSKÁ ŠKOLA RUŽOVÁ 2, PIEŠŤANY

Elokované pracovisko, A baretail. Dubčeka 11, Piešťany

 

MATERSKÁ ŠKOLA VALOVÁ 40, PIEŠŤANY

Elokované pracovisko, Považská 1, Piešťany

Elokované pracovisko, Detvianska 46, Piešťany

 

MATERSKÁ ŠKOLA 8 society poster template. MÁJA 2, PIEŠŤANY

Elokované pracovisko, 8. mája 4, Piešťany

 

MATERSKÁ ŠKOLA E. F. SCHERERA 40, PIEŠŤANY

Na jednotlivých materských školách sú spolu s miestom a termínom zverejnené aj podmienky prijímania detí do materskej školy, ktoré boli prerokované s pedagogickou radou školy 윈도우10 블루투스 드라이버 다운로드.

Potrebné tlačivá nájdete tu.

-inf-

REKLAMA