Úvod Aktuality Debatu „Ako nakopnúť turizmus“ chystá Spoločne pre Piešťany

Debatu „Ako nakopnúť turizmus“ chystá Spoločne pre Piešťany

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Iniciatíva Spoločne pre Piešťany pozýva všetkých záujemcov o cestovný ruch v našom regióne na verejnú diskusiu s názvom „Ako nakopnúť turizmus“ Download cakewalk. Svoje príspevky prednesú v piešťanskom komunitnom centre ŽiWell vo štvrtok 25. februára o 17,30 h viacerí profesionáli v oblasti cestovného ruchu a vítané budú aj nápady či námety od účastníkov Download Aooni 3.0.

plagat turizmus 1Program sa začne úvodnou prezentáciou, ohliadnutím do histórie, zhodnotením súčasného stavu a možnej budúcnosti cestovného ruchu v Piešťanoch GearFit Manager. Témam ako: trendy vo vývoji CR, skúsenosti s rozvojom turizmu v iných destináciách či úloha Rezortu Piešťany v tejto oblasti sa budú venovať riaditeľ Inovačného centra cestovného ruchu v Poprade Juraj Buranovský, zástupkyňa Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Trnava Tourism Michaela Potočárová a predseda predstavenstva Rezortu Piešťany Peter Tremboš href tag. Nebude chýbať ani neformálna diskusia s poslucháčmi.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Juraj Buranovský už počas štúdia cestovného ruchu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici naberal skúsenosti ako animátor a neskôr šéfanimátor v hoteloch na Kanárskych ostrovoch a Malorke chocolate. Na Malorke strávil aj trojmesačnú stáž v rámci programu Erazmus, kde sa venoval systému fungovania CR v Španielsku. V rámci doktorandského štúdia sa špecializoval na marketing a manažment v cestovnom ruchu Download Alice.  Pracoval ako projektový manažér v spoločnosti Eurodotácie a.s.a od roku 2012 vedie vlastné Inovačné centrum cestovného ruchu v Poprade, ktoré sa venuje najmä marketingovému poradenstvu a spracovaniu strategických analýz či koncepcií Windows 7 sp1. Za štyri roky spolupracoval ako poradca s viac ako 25-timi subjektmi – neziskovkami, OOCR-kami, regionálnymi združenia a ďalšími organizáciami cestovného ruchu v rámci celého Slovenska ms 오피스 2010 한글판 다운로드.

Michaela Potočárová tiež absolvovala stáž v Španielsku, konkrétne v cestovnej agentúre Tierra Rural v Malage wingset. Do roku 2011 viedla Oddelenia zahraničných vzťahov v turizme na Ministerstve hospodárstva SR, neskôr pôsobila na Magistráte hlavného mesta Bratislavy ako vedúca oddelenia cestovného ruchu a destinačného manažmentu a tiež ako výkonná riaditeľka v Bratislavskej organizácii cestovného ruchu – Bratislava Tourist Board, Od roku 2014 pracuje v OOCR Trnava Tourism ako zástupkyňa výkonnej riaditeľky 신의퀴즈 시즌3 다운로드.

Peter Tremboš – sa zaoberá spracovaním geografických informácií, krajinným plánovaním, cestovným ruchom, regionálnym a miestnym rozvojom. Pôsobil v Slovenskej akadémii vied i ako vysokoškolský pedagóg na Univerzite Komenského v Bratislave. V súčasnosti pracuje ako nezávislý odborný konzultant a spracovateľ socio-ekonomických analýz. Je predsedom Komisie pre stratégiu a rozvoj CR pri Mestskom zastupiteľstve v Piešťanoch  a od minulého roka aj šéfom predstavenstva Oblastnej organizácie cestovného ruchu Rezort Piešťany.

Podujatie bude moderovať  Jozef Malík z iniciatívy Spoločne pre Piešťany „Ak sa náhodou pýtate – prečo práve taká fotografia?,“ vysvetľuje na margo „retro“ plagátu. „Tá totiž vystihuje súčasnú úroveň turizmu v našom meste. Veci sú robené, ako sa hovorí „na kolene.“ Je na čase tomu dať trocha viac profesionálnu úroveň,“ myslí si J. Malík. Ak máte podobný názor alebo si myslíte niečo úplne iné, podeľte sa so svojimi skúsenosťami v rámci debaty s návštevníkmi podujatia.

-inf-

REKLAMA