Úvod Aktuality Coca-Cola pre región podporí slovanské hradisko a vybuduje náučný chodník na Tematín

Coca-Cola pre región podporí slovanské hradisko a vybuduje náučný chodník na Tematín

REKLAMA

Nezávislá grantová komisia programu Coca-Cola pre región zasadla koncom apríla už druhýkrát, aby vybrala projekty prospešné pre región v okolí obce Lúka. Zo 14 prihlásených uspelo 7, ktoré budú podporené sumou viac ako 16 000 eur. Do konca októbra tak pribudne náučný chodník na hrad Tematín, informačné tabule v archeologickej lokalite pri obci Ducové, detské ihrisko v Starej Lehote, záhonová výsadba v Hrádku, moderný zavlažovací systém v športovom areáli v Hôrke nad Váhom, folklórny súbor Krojovanky-Modrovanky vás prekvapí vystúpením v nových krojoch a prostredníctvom dobových fotografií budete môcť nahliadnuť do minulosti v obci Modrová aac 코덱.

„Sme radi, že aj v tomto kole grantového programu môžeme podporiť rozmanité projekty a zvýšiť tak kvalitu života v regióne. Navyše, niektoré majú celonárodný význam. Obzvlášť oceňujeme, že do prác na projektoch sú vo veľkom zapojení aj dobrovoľníci, ktorí majú záujem svoje okolie zveľadiť,“ hodnotí pokračovanie programu Marian Pavelka, riaditeľ pre vonkajšie vzťahy Coca-Cola HBC Česko a Slovensko 디알도스 다운로드.

REKLAMA
PN Taxi
Dompek Pizza 2021
Buenos pizza  burger

Na základe vopred určených hodnotiacich kritérií sa nezávislá grantová komisia rozhodla podporiť zo 14 prihlásených projektov polovicu. „Vybrali sme zaujímavé projekty väčších aj menších rozmerov, ktoré majú podľa našich doterajších skúseností potenciál pozitívne zasiahnuť miestnych obyvateľov a prilákajú do oblasti turistov, “ uviedla správkyňa Trenčianskej nadácie, Alena Karasová ldplayer.

Nahliadnite do minulosti cez kroje a fotografie
Členovia folklórneho súboru Modrovanky–Krojovanky si na vystúpenia veľakrát museli časti krojov požičiavať, prípadne nemali žiadne. Grant 3 410 eur využijú práve na kúpu dobových odevov a audiotechniky, čím skvalitnia svoje vystúpenia. V súbore pôsobia deti, dospelí aj dôchodcovia a svoje tradície nadšene šíria prostredníctvom vystúpení a autorskej tvorby nielen v regióne 피닉스 다운로드.Bola by škoda, keby vzácne fotografie zapadli prachom. Rodáčka z Modrovej, žijúca v Bratislave, by chcela rozšíriť prehľad obyvateľov obce o jej histórií a okolí prostredníctvom výstavy fotografií v miestnom kultúrnom dome 마이크로소프트 공식 다운로드. Staré fotografie budú porovnané so súčasnými a zasadené do prierezu celosvetových udalostí. Výstava Minulosť vs. prítomnosť, podporená grantom vo výške 440 eur, bude interaktívna a obohatená o videozáznamy z minulosti, prehliadku krojov a nástrojov.

V Kostolci pribudnú informačné tabule, k Tematínu povedie náučný chodník
Nadšenci pre kultúrne dedičstvo OZ Hrad Tematín dostanú grant vo výške 3 224 eur na vybudovanie náučného chodníka od Bezovca až k hradu zloženého zo 4 informačných tabúľ o histórii a ochrane prírody, 3 oddychových zón so stolmi a lavičkami v kritických miestach výstupu qlab 다운로드. Pre väčší komfort turistov pribudnú pri hrade suché toalety vyrobené tradičným tesárskym remeslom. Turisti, ktorých sa ročne na hrade premelie zhruba 20 000, tieto novinky určite ocenia.Pred 5 rokmi bola národná kultúrna pamiatka Kostolec Ducové zdevastovaná a pre turistov až nebezpečná 오늘은 가지마 다운로드. V rukách OZ Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane a Pamiatkového úradu Trnava sa stáva čoraz atraktívnejšou. Staré informačné tabule sú stále v dezolátnom stave a už dávno neplnia svoju funkciu. Grant 2 875 eur využije združenie na výrobu a osadenie 10 nových informačných tabúľ, ktoré svojim obsahom poskytnú turistom celistvý obraz o dôležitosti náleziska 국민은행 로고 다운로드.

Miesto pre rodiny s deťmi v Starej Lehote
Donedávna nemali rodiny s deťmi v obci Stará Lehota žiadny verejný priestor, kde by sa mohli socializovať. Vybudovaním certifikovaného detského ihriska na strategickom mieste v obci hneď vedľa kultúrneho domu v hodnote 3 000 eur sa komunitný život najmenších, ale aj dospelých značne skvalitní Open water download. Voľnočasové aktivity a akcie obce budú atraktívnejšie aj pre rodiny s deťmi.

Futbalové ihrisko ako centrum komunitného života
Futbalové ihrisko je centrom komunitného života takmer v každej obci. Potvrdzuje to i projekt obce Hrádok. Futbalový klub v obci grantom v hodnote 1 769 eur skultúrni svah hneď vedľa ihriska záhonovou výsadbou Download chrome videos on your phone. Hôrka nad Váhom sumou 1676 eur zmodernizuje a zatraktívni športový areál v obci. Kúpou mobilného zavlažovacieho systému zlepší technické parametre hracej plochy, zveľadí areál, ktorý je okrem športových akcií vyťažený mnohými obecno-kultúrnymi podujatiami. Moderný systém zavlažovania tak nahradí zastaralú hadicu, ktorú bolo na poliatie celého ihriska potrebné zhruba 8-krát preložiť.

Viac informácií nájdete na webových stránkach Trenčianskej nadácie.

TS

REKLAMA