Úvod Aktuality „Čierna listina pesticídov“ obsahuje až 209 rizikových látok používaných v Európskej únii

„Čierna listina pesticídov“ obsahuje až 209 rizikových látok používaných v Európskej únii

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Organizácia Greenpeace publikovala novú verziu „čiernej listiny pesticídov v EÚ“. Listina hodnotí všetky pesticídy autorizované Európskou úniou a ich vplyv na ľudí či životné prostredie Papago voice download. Zoznam čiernej listiny má zároveň slúžiť ako nástroj pre politikov, spracovateľov potravy a obchodný sektor, aby odstránili používanie pesticídov s vysokou toxicitou. Zoznam analyzuje 520 aktívnych účinných látok povolených v Európskej únii a vyhodnocuje ich potenciálnu rizikovosť 유튜브 거울모드 다운로드. Súčasná „čierna listina pesticídov“ vyhodnotila 209 najnebezpečnejších pesticídov a ich negatívne účinky na životné prostredie alebo zdravie človeka 팡파레 다운로드.

Menuje 111 pesticídov, ktoré spĺňajú aspoň jedno z takzvaných cut-off kritérií, na základe ktorých by mala Európska únia sama tieto látky do budúcna zakázať alebo obmedziť 몰디뷰 앱 다운로드. Takouto látkou je napríklad glyfozát, ktorý Svetová zdravotnícka organizácia klasifikovala ako pravdepodobný karcinogén a ktorého licenciu Európska komisia nedávno predĺžila do konca roku 2017 갓오브 곡괭이 다운로드. Alebo insekticíd abamektín, ktorý je toxický pre ľudí.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

„Táto čierna listina má slúžiť ako prvý krok na minimalizovanie a neskôr nahradenie nebezpečných syntetických chemických pesticídov nechemickými ekologickými alternatívami,“ uviedla koordinátorka kampane Jedlo pre život Katarína Nikodemová z Greenpeace Slovensko 사랑해 파리 다운로드. Riešením pritom podľa nej nie je nahradiť jednu škodlivú látku inou.

IMG_4768_resize

„To sa deje v prípade doterajšieho obmedzenia používania troch neonikotínoidov, o ktorého predĺžení by sa malo na európskej úrovni rozhodovať na začiatku budúceho roka 역도요정 김복주 1화 다운로드. Napriek tomu, že aj čiastočný zákaz je lepší ako nič, ukazuje sa, že vytvoril priestor pre intenzívnejšie používanie látky tiakloprid. Okrem toho, že je to takisto neonikotínoid, je aj hrozbou pre včely,“ dopĺňa koordinátorka kampane Kernel.

Až 62 pesticídov vrátane imidaklopridu, ktorý je známy svojou jedovatosťou pre včely, spadá až pod dve cut-off kritériá. Na zozname je tiež 36 pesticídov vyhodnotených ako vysoko rizikových 소셜포비아 다운로드. Medzi nimi je napríklad fungicíd kaptán, ktorý je karcinogénny, imunotoxický a tiež toxický pre ryby a prospešné organizmy v ekosystémoch.

„Farmári, ktorí nahrádzajú používanie pesticídov inými metódami by mali mať väčšiu podporu zo strany politikov aj obchodníkov a predajcov potravín Young Cart. Ak chceme náš poľnohospodársky systém modernizovať smerom k trvalej udržateľnosti, musíme najnebezpečnejšie pesticídy dostať preč zo svojich tanierov a z polí čo najskôr. Ak stopneme závislosť od pesticídov, prinesie to veľa výhod. Napríklad potravinovú sebestačnosť a diverzitu bez toho, aby sme ohrozovali pôdu, vodu, životné prostredie a tiež naše zdravie,“ dodáva Katarína Nikodemová.

-Greenpeace Slovensko/Foto: Greenpeace Slovensko, archív-

REKLAMA