Úvod Aktuality Chodníky v Kocuriciach by mali byť hotové do októbra

Chodníky v Kocuriciach by mali byť hotové do októbra

REKLAMA

V pondelok 27. júla odovzdali zástupcovia Mesta Piešťany stavenisko zhotoviteľovi prác, ktorým sa na základe elektronickej aukcie stala firma Stavokomplet zo Starej Turej Switch rom download. Chodníky na ulici Družby a na Dudvážskej spolu s trativodnou ryhou a vyčistením jestvujúcich vsakovacích vpustí by mali byť podľa zmluvy hotové najneskôr do 10 유닉스 다운로드. októbra.

Kocurice
Kocurice – križovatka ulíc Družby a Dudvážska

Chodník na ulici Družby má byť vybudovaný na ľavej strane v smere staničenia od cintorína po otoč autobusov v celkovej dĺžke 174,72 m. Chodník na ulici Dudvážska bude na ľavej strane v smere staničenia od konca už vybudovaného chodníka po vjazd do rodinného domu č.p powertts. 4221 v celkovej dĺžke 221,83 m. Medzi chodníkom a komunikáciou bude urobená trativodná ryha v šírke 0,5 až 2,2m.
Vrámci prác majú byť taktiež vyčistené jestvujúce vsakovacie nádrže a okolitý terén upravený tak, aby bol vyriešený problém s vsakovaním dažďovej vody pri Rodinnom detskom domove Download Corerrow x4.

REKLAMA
Dompek Pizza donaskova sluzba
Knebl
Chlapci na panvici

Cena za zazmluvné práce, ktorá vzišla z elektronickej aukcie, je 52-tisíc eur s DPH.  Táto suma je o 81-tisíc eur nižšia ako sa bola predpokladaná cena z projektovej dokumentácie 강아지똥 다운로드.

-th-

REKLAMA