Úvod Aktuality Ceny Trnavského samosprávneho kraja aj pre Piešťancov

Ceny Trnavského samosprávneho kraja aj pre Piešťancov

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Poslanci Trnavského samosprávneho kraja dnes na svojom rokovaní hlasovali o tridsiatichtroch návrhoch na udelenie Cien Trnavského samosprávneho kraja Minecraft 1.5.2 Forge. Medzi odporúčaniami na ocenenie od komisie boli aj štyria zástupcovia Piešťan. Tí získali ocenenie v oblasti školstva, športu a taktiež v kategórii občianska spoločnosť forza horizon 3.

V kultúrnej oblasti udelená cena Kornelovi Duffekovi in memoriam. Na ocenenie ho navrhol Vladimír Krupa, riaditeľ Balneologického múzea I Ccna dump download. Wintera v Piešťanoch. Kornel Duffek bol významnou osobnosťou mesta, pedagógom, autorom publikácií o výtvarnom a ľudovom umení ako i aktérom kultúrneho a spoločenského života v Piešťanoch i swear 다운로드.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

V športovej oblasti získala ocenenie Piešťanka Zuzana Vráblová, ktorá je aktuálne čerstvou vicemajsterkou Európy vo wakeskatingu 패킷 트레이서 6.1 다운로드. Rodáčka z kúpeľného mesta robí svojimi športovými výsledkami dobré meno celému Trnavskému kraju. Je šesťnásobnou majsterkou sveta a hoci sa najvýznamnejšie svetové podujatie kvôli pandemickým opatreniam v minulom roku neuskutočnilo a zrušené boli takmer všetky súťaže nezaháľala a venovala sa organizácii domácej série i nakrúcaniu rôznych videí z netradičných miest, ktorými propagovala tento netradičný šport. Počas pandémie sa venovala aj dobrovoľníckej činnosti, keď pomáhala pri zabezpečení testovania na ochorenie Covid-19. Na ocenenie ju navrhla poslankyňa NRSR a zároveň TTSK Lucia Drábiková. Tá nominovala i ďalšieho oceneného.

Občianske združenie Pro Winter stálo za realizáciou osadenia sochy Ľudovíta Winter, ktorý sa pričinil o rozvoj piešťanských kúpeľov i mesta. Osadená je na Kolonádovom moste v Piešťanoch. Členovia združenia roky pripravovali projekt a zabezpečovali finančné prostriedky na jeho realizáciu zbierkou i vlastnými aktivitami. Socha je vyhľadávaným cieľom návštevníkov Piešťan a prispieva k jedinečnej atmosfére mesta i kraja.


V kategórii občianskej spoločnosti získal Cenu TTSK aj Peter Rusnák. Učiteľ Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch dlhodobo a kontinuálne vykazuje aktívnu pedagogicko-edukatívnu činnosť smerujúcu ku kultivácii občianskych hodnôt a postojov mladých ľudí – stredoškolských i univerzitných študentov v regióne. Je koordinátorom Olympiády ľudských práv za trnavský kraj a predsedom hodnotiacej krajskej komisie, zároveň je členom celoštátnej komisie OĽP. Je iniciátorom a spoluorganizátorom občianskych aktivít ako sú panelové diskusie, školenia a workshopy pre pedagógov a žiakov. Návrh na ocenenie predložila Dagmar Horná.

Cena Trnavského samosprávneho kraja je verejným ocenením pre jednotlivcov a kolektívy za osobitný prínos k rozvoju TTSK, za vynikajúce tvorivé činy a výsledky dosiahnuté v humanitárnej, charitatívnej, vedeckej, pedagogickej, kultúrnej, umeleckej, publicistickej oblasti, v oblasti sociálnej starostlivosti, verejnoprospešnej, podnikateľskej, technickej a športovej činnosti, za prejavy statočnosti, ľudskosti a hrdinstva. Návrh na udelenie ocenení v jednotlivých oblastiach predkladá župan zastupiteľstvu po posúdení výberovou komisiou.

Súčasťou ocenenia Cena Trnavského samosprávneho kraja je umelecké dielo a udeľuje sa aj finančná odmena pre jednotlivca v čiastke 1 000 €, pričom pri udelení ocenenia „in memoriam“ odmena nie je jeho súčasťou a pre kolektív v čiastke 2 000 €. Slávnostné udeľovanie ocenení by sa malo uskuočniť 29. septembra v  Divadle Jána Palárika v Trnave.

-red- Zdroj: TTSK Foto: FB Peter Rusnák, Zuzana Vráblová, PIC, -th-

REKLAMA