Úvod Aktuality Centroom už je bez ľudí, úrad kontroluje dokumenty

Centroom už je bez ľudí, úrad kontroluje dokumenty

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Podľa informácií z radnice, v ohrozenej budove v centre už počas víkendu nikto nenocoval, hoci svoje veci si zatiaľ ľudia v bytoch mohli nechať 영화 인크레더블 다운로드. Náhradné ubytovanie od mesta využilo 12 jeho obyvateľov, ostatní si nocľah zabezpečili zatiaľ sami. Stavebný úrad v súčasnosti kontroluje všetky dokumenty súvisiace so stavbou a finišuje s projektovou dokumentáciou zabezpečovacích a pripravuje sanačné opatrenia 스타크래프트 파이썬 다운로드.

Centroom

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

„Vo štvrtok 8.10.2015 bolo našim stavebným úradom vydané rozhodnutie, ktorým bolo nariadené vypratanie stavby s okamžitou platnosťou 영화 꼭두각시 다운로드. O tomto rozhodnutí boli vlastníci bytov aj nebytových priestorov informovaní s tým, že noc už nemajú tráviť v budove, rozhodnutia boli postupne doručované vlastníkom bytov a rozhodnutie visí aj v úradných tabuliach iriver plus 4. Podľa informácií, ktoré máme, cez víkend už v priestoroch budovy nikto neprebýval,“ uvádza v tlačovej správe hovorkyňa Mestského úradu Eva Bereczová 올챙이 db 다운로드. Podľa jej vyjadrenia mesto zatiaľ zabezpečilo náhradné ubytovanie pre 12 osôb, ostatní si ho zabezpečili sami. „Tento počet sa môže v priebehu týchto dní ešte zmeniť Jurassic Raw. Títo občania si totiž zatiaľ aktívne hľadajú ubytovanie,“ doplnila a pokračovala, že vlastníci bytov nemusia svoje nehnuteľnosti vypratávať, nakoľko podľa projektovej dokumentácie nebude nutné, aby počas sanačných prác svoje byty sprístupňovali 포토샵 다운로드.

centroom (9)Na stavebnom úrade tiež začali s kontrolou všetkej dokumentácie v súvislosti s budovou CENTROOM: „Všetky povolenia, súhlasy, rozhodnutia, kolaudácia…,“ vymenúva hovorkyňa 실버 패스트 다운로드. Okrem toho finišujú práce na projektovej dokumentácie ohľadom sanácie ktorá je podľa E. Bereczovej riešená v dvoch úrovniach: Prvou sú urgentné zabezpečovacie práce, ktoré budú prebiehať v priestoroch prízemia a vyriešia havarijný stav 포켓몬스터 하트골드 드라스틱 다운로드. „Kvôli tomu je nutné, aby počas týchto dní majitelia obchodných prevádzok na prízemí tieto priestory vypratali,“ vyzýva majiteľov a nájomníkov Notosans. Ďalším krokom budú sanačné práce. Tie by mali postúpiť na prvé poschodie, kde „budú doplnené nosné steny a konštrukcie /veľmi laicky povedané/ – tu počítame s termínom približne 4 mesiace,“ pokračuje vyjadrenie v tlačovej správe. Od dnešného dňa by teda budova mala začať fungovať v novom režime. „Na mestskom úrade stále funguje krízový tím, na ktorý sa dotknutí obyvatelia môžu obrátiť,“ uzavrela hovorkyňa.

O vyjadrenie k ďalšiemu postupu sme požiadali aj zástupcov správcovskej spoločnosti a majiteľa budovy.

Zdroj: www.piestany.sk, foto: ad, lt

 

REKLAMA