Úvod Aktuality Bývalý prednosta Strapatý reaguje na uzavretie MŠ Ružová: „Hon na bosorky sa...

Bývalý prednosta Strapatý reaguje na uzavretie MŠ Ružová: „Hon na bosorky sa skončil 7. decembra 2018“

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Vážené dámy, vážení páni, dovoľte aby som sa vyjadril aj k správe, ktorá bola zverejnená v posledných dňoch na web sídle mesta Piešťany Lee Kun-chul's Good Morning Pops. Ide o správu: Mesto Piešťany sa ako zriaďovateľ rozhodlo dočasne zatvoriť MŠ Ružová, nakoľko užívanie budovy materskej školy bolo povolené bývalým vedením radnice bez riadnej kolaudácie a nasledovne o článok v Piešťanskom týždni s názvom Tamajka pustil deti do škôlky, ktorá je pre ne nebezpečná, do ktorého primátor Mgr Imodio Language Pack. Peter Jančovič, PhD uviedol, citujem: „Až v tej chvíli som sa dozvedel od úradníkov, že škôlka nie je po rekonštrukcii skolaudovaná, ale aj napriek tomu Miloš Tamajka osobne s vtedajším prednostom mestského úradu Eduardom Strapatým dali riaditeľke pokyn, aby do objektu na Ružovej ulici nasťahovali deti web page Excel. A popritom škôlka mala problémy od úplného začiatku“.

Na ozrejmenie iba to, že za užívanie stavby na predmetný účel zodpovedá riaditeľka MŠ Sharebox download. Ale to by v tejto veci nebolo až také dôležité. Možno pre lepší prehľad by som Vám ozrejmil zopár informácií. Riaditeľka MŠ Ružová pani Eva Macánková sa rozhodla, že od určitej fázy dokončovania stavebných prác projektu rekonštrukcie MŠ Ružová bude stavba realizovaná za čiastočnej prevádzky MŠ, čo mala vopred odkomunikované s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave a samozrejme aj s dodávateľom prác, ktorý s tým musel, súhlasiť Financial Supervisory Service ci. Toto rozhodnutie prijala pani riaditeľka Macánková nie na príkaz primátora alebo prednostu MsÚ, ale v dobrom úmysle z vlastnej iniciatívy, a to z dôvodu, aby mohli deti z MŠ Ružová čím skôr navštevovať svoju MŠ 귀를 기울이면 다운로드. O tomto rozhodnutí informovala aj primátora mesta a vedenie MsÚ.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

Primátor ako štatutár mesta a riaditeľka MŠ ako zodpovedná osoba za prevádzku škôlky prevzali na seba zodpovednosť za tento stav s tým, že dodávateľ urýchlene a bez väčších porúch ukončí realizáciu diela a stavba bude ako celok odovzdaná k užívaniu a následne skolaudovaná Download Captain Marvel smi. Do toho vstúpili voľby do samosprávnych orgánov 2018. V súvislosti s touto problematikou je potrebné podotknúť, že už v tomto období spolu s predvolebnými aktivitami, a hlavne s verejnou prezentáciou predbežných výsledkov volieb prichádzali aj signály, že mesto Vrbové ukončí činnosť stavebného úradu pre mesto Piešťany 맥용 프리미어 다운로드. Dodávateľ rekonštrukčných prác MŠ Ružová i napriek zmluvnému termínu stavebných prác jeden rok sa snažil dodržať sľub a stavbu urýchlene do zimy dokončiť 위닝2013 다운로드. Začiatkom novembra stavbu protokolárne odovzdal mestu Piešťany.

10. novembra boli voľby a následne, oficiálne, Mesto Vrbové oznámilo, že so stavebným úradom pre mesto Piešťany ku koncu roku 2018 končí 고인체 폰트 다운로드. Vzhľadom k tomu, že uvedené odovzdanie stavby sa uskutočnilo začiatkom novembra, kedy sa aj stal primátorom Mgr. Peter Jančovič, PhD., ktorý od 7. decembra pôsobí v úrade, je nemiestne rozprávať o tom, že užívanie budovy materskej školy bolo povolené bývalým vedením radnice bez riadnej kolaudácie. Za uvedené obdobie od 7. decembra 2018 mohla byť už škôlka skolaudovaná. Samozrejme, mohla, aj nemohla… Lebo v každom prípade by nebolo správne nezohľadniť problémy so stavebným úradom pre mesto Piešťany.

Avšak skresľovať informácie takýmto spôsobom a stále obviňovať bývalé vedenie mesta je nekorektné. Ako prednosta MsÚ uvedomujúc si vážnosť situácie som osobne na problematiku stavebného úradu pre mesto Piešťany novozvoleného primátora Mgr. Petra Jančoviča, PhD. na dvoch stretnutiach, ktoré som v období do prevzatia funkcie novozvoleným primátorom inicioval, upozorňoval. A upozorňoval som spolu so šiestimi vedúcimi oddelení služieb MsÚ, ktorí sa mnou iniciovaného prvého stretnutia s novozvoleným primátorom zúčastnili aj na ostatné, všetky dôležité skutočnosti.
Primátor je štatutár. Štatutár s obrovskou zodpovednosťou a v súčasnosti v Piešťanoch s nemalým, cca. 3800 EUR platom. Musí teda uvážiť, čo a ako bude robiť a akú zodpovednosť (starosti) na svoj chrbát prevezme. Preto aj táto funkcia v prevažnej časti samospráv na Slovensku nesie názov starosta. To na margo zastavenia činnosti MŠ.
Zastavenie činnosti je, samozrejme, rozhodnutím primátora mesta Mgr. Petra Jančoviča PhD., za ktoré nesie plnú zodpovednosť pred verejnosťou.

S pozdravom dňa 1.2. 2019
Eduard Strapatý

Ilustr. foto: www.piestany.sk

REKLAMA