Connect with us

Aktuality

Boj proti hoaxom a dezinformáciám podporia aj z rezervy premiéra

Predseda vlády Slovenskej republiky Eduard Heger podporí z jemu pridelenej rozpočtovej rezervy boj proti informačným hrozbám, šikane a kyberšikane ako aj zvýšenie gramotnosti. Výzva bola zverejnená v piatok 1. apríla, pričom termín uzávierky je 13. mája tohto roku. Na tento účel je vyčlenených 300-tisíc eur.

Published

on

Reklama

Oprávnenými žiadateľmi sú obce, vyššie územné celky, rozpočtové alebo príspevkové organizácie, ktorých zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec, občianske združenia, nadácie, záujmové združenia právnických osôb, neziskové organizácie poskytujúca všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy so sídlom na území Slovenskej republiky, registrované cirkvi alebo náboženské spoločnosti, či výchovno-vzdelávacie inštitúcie zriadené podľa osobitného predpisu.

Základným cieľom aktivít je zvýšenie gramotnosti podporou aktivít, zameraných na zvýšenie vzdelanosti nie len detí a mládeže, ale aj dospelej populácie. Podľa aktuálnych prieskumov totiž populácia Slovenskej republiky zaostáva v teoretických vedomostiach aj v praktických skúsenostiach v oblasti finančnej, mediálnej a digitálnej gramotnosti. Prostredníctvom podpory projektov chce predseda vlády bojovať tiež proti informačným hrozbám. „Aktuálne žijeme v dobe, v ktorej sú média zahltené informačnými operáciami, ktoré sú cielene zamerané na šírenie potenciálne škodlivých informácií a zberom citlivých údajov. Cieľom tohto vyzvania je podporiť projekty na odhaľovanie, zabraňovania a šírenie falošných správ, hoaxov, propagandy, konšpiračných teórií a dezinformácií,“ uvádza sa vo výzve premiéra.

Reklama

Treťou oblasťou, na ktorú sa majú zamerať projekty, je boj proti šikane a kyberšikane. „Fenomén šikanovania patrí medzi najviac citlivé a diskutované témy v školskom prostredí. Tento jav zasahuje a ovplyvňuje celý systém – žiaka, ktorý je šikanovaný, jeho spolužiakov, učiteľov aj rodičov. Následky šikanovania sú vážne a môžu byť dlhodobé. Príchod pandémie narušil sociálne väzby a vzťahy medzi ľuďmi. Potrebujeme opäť nájsť pokoj a napraviť medziľudské vzťahy, či budovať úctu voči nám samotným aj voči iným. Cieľom tohto vyzvania je zvýšiť povedomie o šikane, o jej následkoch a o spôsobe ako jej zabrániť,“ vysvetľujú zámer predstavitelia úradu vlády v zverejnenej výzve.

Oprávnenými aktivitami v zmysle výzvy sú napríklad vydania publikácií tlačených, či elektronických, realizácia prednášok a seminárov, podpora vývoja hier a aplikácií, ale tiež inovatívneho a zážitkového vzdelávania.

Reklama

Viac informácií nájdete vo výzve. Žiadosti sa predkladajú prostredníctvom elektronického formulára.

Zdroj: Úrad vlády SR / red

Populárne články