Úvod Aktuality Povodne, požiare či víchrice. Ohrozia nás klimatické zmeny?

Povodne, požiare či víchrice. Ohrozia nás klimatické zmeny?

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

O tom, že klíma sa pozvoľna, ale neustále otepľuje, sa môžeme presvedčiť  úplne jednoducho – pohľadom von cez okno. Namiesto snehovej nádielky a poriadnej zimy nás čaká na prelome roka teplota nad nulou, skôr jesenné a sychravé počasie. Klímou sa zaoberali aj lídri viac ako 190 svetových krajín, ktorí sa stretli na začiatku decembra v Paríži. Rokovania sa týkali aj opatrení, ktoré majú znížiť dopady klimatických zmien na našu planétu Kim Tae-woo Love Ratio. V Piešťanoch nás viackrát ohrozili povodne, z ktorých najväčšia a najničivejšia sa odohrala v roku 1813, ale veľkú vodu si pamätáme aj z rokov 1997 či 2010. Veľkou hrozbou sú tiež požiare vznikajúce v dôsledku vysokých letných teplôt, víchrice, ale napríklad aj krupobitia. 

10154218_815146475181275_181822601_n

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

 

„Našim cieľom je zníženie zraniteľnosti jednotlivcov a krajiny voči jednotlivým rizikám 호텔델루나 4화 다운로드. Na jeho dosiahnutie je potrebné premeniť opatrenia smerujúce k zníženiu rizika vzniku živelných pohrôm ako aj iných mimoriadnych udalostí do konkrétnych programov, ktoré musia prebiehať v úzkej spolupráci relevantných aktérov. Ako správca zdrojov, alokovaných na manažment rizík v operačnom programe Kvalita životného prostredia, sme pripravili s podporou Európskej únie na realizáciu týchto programov a projektov takmer 260 miliónov eur,“ povedala Rut Erdélyiová, generálna riaditeľka sekcie európskych programov rezortu vnútra 이안 텍본 다운로드.

Klimatickými hrozbami sa spoločne s viacerými inštitúciami zaoberá aj naše ministerstvo vnútra. Rezort pripravuje národnú stratégiu, ktorá mapuje najrôznejšie bezpečnostné riziká vrátane prírodných katastrof spôsobených klimatickou zmenou a navrhuje spôsob ako ich komplexne uchopiť.

Potrebujeme stratégiu na zvládanie rizík.

Parížska konferencia si za svoj cieľ stanovila pristúpiť k opatreniam účinne čeliť zmene klímy Sandart. Nekorigované globálne otepľovanie totiž môže spôsobiť napríklad ešte väčší nárast tropických letných dní, zvýšené odparovanie vody, väčšie riziko lesných požiarov, zvýšenie hladiny oceánov a s tým súvisiace zaplavovanie ohrozených miest. V dôsledku čoraz častejšie sa vyskytujúcich prírodných hrozieb sa krajiny na celom svete začali intenzívne zaoberať manažmentom rizík a identifikáciou možných hrozieb, analyzujú ich a prijímajú opatrenia na ochranu života, zdravia, majetku, životného prostredia, kultúrneho dedičstva a verejného poriadku 윈도우 디스크 이미지 다운로드. Slovensko je jedna z prvých krajín Európskej Únie, ktoré si v prípade schválenia predkladanej Stratégie manažmentu rizík splnia záväzok stanovený v mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany. Brusel totiž vyzval všetky členské krajiny, aby do 22. decembra 2015 predložili Európskej komisii národné posúdenia rizík. Mnohé iné vlády požiadali o posunutie lehoty next Girl Age Screensaver. „Slovensko potrebuje spoľahlivú stratégiu a funkčný systém pre manažment všetkých rizík, ktoré nám potenciálne hrozia. Pri vzniku mimoriadnej udalosti je totiž nesmierne dôležité mať dobre pripravené jednotlivé kroky a intervenčné kapacity tak, aby poskytovanie pomoci bolo rýchle a zodpovedajúce rozsahu vzniknutej situácie. Len takto vieme pomôcť chrániť to, čo má pre nás najväčšiu hodnotu,“ vysvetlil podpredseda vlády a minister vnútra SR Robert Kaliňák.

Hrozba prírodných katastrof na Slovensku Internet Explorer 8.0.

Prívalové povodne, zosuvy pôdy, sucho, požiare, veterné smršte a snehové kalamity dokážu spôsobiť napríklad narušenie dodávok pitnej vody, elektrického prúdu a tiež poškodenie cestnej infraštruktúry. Tieto a mnohé ďalšie riziká sa dostali na zoznam udalostí, ktoré môžu potenciálne ohroziť bezpečnosť Slovenska a jeho obyvateľov. Pripravovaný dokument Stratégia manažmentu rizík z dielne ministerstva vnútra zavádza komplexný a systematický prístup k manažmentu rizík vo všetkých jeho fázach od prevencie rizík, cez pripravenosť a reakciu na mimoriadnu udalosť, až po odstraňovanie následkov a obnovenie ekonomického a spoločenského života Dokuro apk.

11240093_587643288044162_113204798607059111_n

Najrizikovejšie sú hrozby spôsobené počasím.

Nežiaduce udalosti spôsobené zmenou klímy ohrozujú chod života a trvalú udržateľnosť hospodárstva celej krajiny. Dokument z dielne ministerstva vnútra pomenováva riziká, ktoré hrozia Slovensku a rozdeľuje ich do štyroch kategórii podľa miery identifikovanej hrozby 사뿐사뿐 mp3 다운로드. Zatiaľ čo za veľmi vysoké riziko sa považujú takmer každoročné záplavy, nízke riziko predstavuje napríklad narušenie medzinárodnej leteckej dopravy v dôsledku sopečného popola. Vysoko rizikové sú podľa stratégie tiež extrémne výkyvy počasia, ktoré môžu viesť k rozsiahlym lesným požiarom, víchriciam a krupobitiam Tea Story video.

-lt/Tlačová správa – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky/Foto: facebook Piešťany History – Michal Masár, Eduard Budke, archív-

REKLAMA