Úvod Aktuality Balneologické múzeum má vynovenú expozíciu – Gotický kostol „Starý kláštor“

Balneologické múzeum má vynovenú expozíciu – Gotický kostol „Starý kláštor“

REKLAMA
GM Dental Zubar

Balneologické múzeum v roku 2017 a začiatkom roku 2018 s podporou Fondu na podporu umenia reinštalovalo časť expozície histórie venovanej gotickému kostolu v polohe Starý kláštor 오버쿡 다운로드. Cieľom bolo prezentovať verejnosti archeologicko-historické poznatky päťročného výskumu lokality – pozostatkov gotického kostola a prikostolného cintorína z 11 슈퍼마리오 선샤인 다운로드. – 17. storočia.

Pri tvorbe expozície pracovníci múzea vychádzali z hodnotenia archeologických nálezov a situácií zistených výskumom zrúcaniny kostola – torza nadzemnej časti a zisteného priebehu základov stavby Download Detective Conan's Nightmare of Pure Black. Starý kláštor a je národnou kultúrnou pamiatkou a najstaršou stavbou v Piešťanoch – jedinou známou stredovekou stavbou.

REKLAMA
Chlapci na panvici
Dompek Pizza donaskova sluzba
Sheriff Taxi Piešťany
Knebl

V expozícii sú vystavené drobné nálezy – šperky, kovania, keramika, mince ale aj stavebný materiál gotického kostola 아이폰 펌웨어 다운로드. Expozíciu dopĺňa model kostola, ktorého autorom je Mgr. art Marek Kvetan. Na základe poskytnutých podkladov a konzultácie s historičkou Bibianou Pomfyovou sa mu modelom podarilo zrekonštruovať vzhľad stavby v období gotiky – v druhej polovici 14 두둥실 내 새끼 다운로드. storočia.

Návštevníci tak získajú presnejšiu predstavu ako táto unikátna piešťanská pamiatka vyzerala. Vystavené sú aj zvyšky stavebných prvkov – fragmenty kamennej i keramickej dlaždice, gotická tehla, vzorky omietky, fragmenty kamenných architektonických článkov – rebier klenby, konzola, fragment pastofória, ale i jediný fragment kamennej plastiky objavený počas archeologických výskumov 미니언 즈 파라다이스 다운로드. V ďalšej časti sú to drobné šperky a súčasti odevu (rôzne kovania a pracky). Expozíciu graficky dotvoril Stanislav Jendek – fotograf a grafik 히오스 백그라운드 다운로드.

Zdroj: FB Balneo Múzeum

REKLAMA