Connect with us

Aktuality

Autobusová doprava môže fungovať úplne po novom, vyjadriť sa budú môcť i občania

Published

on

Reklama
Reklama

O prázdnych autobusoch a nevyťažených linkách sa v Piešťanoch hovorí už dlho. Samospráva autobusy v Piešťanoch dotuje sumou približne 400-tisíc eur ročne. Po rôznych peripetiách Mesto Piešťany pristupuje k riešeniu projektu optimalizácie mestskej autobusovej dopravy, po ktorej volali poslanci MsZ. Dodávateľom sa v súťaži stala spoločnosť Ecoten z Košíc. Súčasťou návrhu novej optimálnejšej MAD bude aj prieskum medzi občanmi. Spoločnosť by mala materiál spracovať do 10 mesiacov, potom bude úlohou Mesta vysúťažiť nového dopravcu.

Realizácia projektu košickou spoločnosťou má podľa zmluvy osem fáz. Prvou je analýza súčasného stavu a príprava dopravného prieskumu, ktorý sa uskutoční tiež anketovým dotazníkom.  Nasledovať bude realizácia a vyhodnotenie dopravného prieskumu (smerový prieskum MAD, anketový prieskum – dopravno-sociologický; dotazníkový). V tretej a štvrtej fáze je úlohou dodávateľa zo získaných podkladov pripraviť návrh umiestnenia zastávok MAD a návrh trás a liniek MAD.

Po tejto časti projektu sa realizátor zmluvne zaviazal prekovať materiál v rozpracovanosti vrámci mestského zastupiteľstva a s občanmi. Nasledovať bude piata etapa , ktorou je návrh  cestovného poriadku a spojov. V šiestej fáze vznikne  návrh skladby vozidlového parku a vhodnej veľkosti vozidiel do budúcnosti. Nasledovať bude ekonomické vyhodnotenie navrhovaného systému MAD a na záver návrh postupnosti zavádzania zmien, tak aby boli realizovateľné.

Reklama

Mestská autobusová doprava funguje v súčastnosti podľa modelu a dopravných potrieb zistených v prieskume pred  desiatimi rokmi. Odvtedy sa situácia zmenila a je nevyhnutné prehodnotiť potreby a požiadavky obyvateľov. Aj preto sa bude vrámci projektu optimalizácie realizovať anketový prieskum formou anketového dotazníka. Návrh dotazníka pripraví dodávateľ optimalizácie, úlohou Mesta Piešťany bude zabezpečiť distribúciu dotazníka medzi obyvateľov a vyzbieranie vyplnených dotazníkov, na čo má 30 dní.  Súbežne riešená i elektronická verzia dotazníka.

Cena realizácie projektu optimalizácie MAD v meste Piešťany je podľa uzavretej zmluvy 48-tisíc eur s DPH, čo bola najlepšia ponuka súťaže realizovanej Mestom Piešťany v septembri tohto roka.

-th- Ilusr. foto: -mp-

Populárne články