Úvod Aktuality Aj v Piešťanoch budú navštevovať domácnosti pracovníci štatistiky

Aj v Piešťanoch budú navštevovať domácnosti pracovníci štatistiky

REKLAMA

Údaje pre štatistiku rodinných účtov budú aj v Piešťanoch zisťovať opytovatelia, poverení Štatistickým úradom Slovenskej republiky numerical point. Zisťovanie sa uskutoční návštevou domácností v období od 1. februára 2016 do 30. apríla 2016. Pracovníci štatistiky sú povinní sa preukázať osobitným poverením, prípadne aj občianskym preukazom a za ochranu všetkých poskytnutých údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky. 

rodinne_ucty (1)-page-001Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2016 vybraných viac ako 150 obcí, medzi ktorými sú aj Piešťany 소주한잔 mp3 다운로드. Do zisťovania je zaradených viac ako 2100 domácností. Od februára do apríla tak i vo vybraných bytoch a domoch v našom meste môže zazvoniť pracovník štatistiky Unity ftp download. Spravodajské jednotky, ktorými sú v tomto prípade domácnosti, podľa zákona majú povinnosť mu údaje poskytnúť.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger
Knebl

Údaje, ktoré respondenti poskytnú,  sa považujú za údaje dôverného charakteru a ich ochrana pred zneužitím je zabezpečená zákonom č 쿼티 키보드 다운로드. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a budú použité výlučne na štatistické účely. Za ochranu dôverných aj osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky 뷰티풀 마인드 영화 다운로드.

Štatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. Toto zisťovanie sa uskutoční aj v roku 2016 킹아서 제왕의검 다운로드. Účelom štatistického zisťovania je okrem iného získať informácie o štruktúre, výške a vývoji príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností java 1 7 jdk 다운로드.

rodinne_ucty (1)-page-002Výsledky zisťovania budú využité na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek ministerstiev a štátnych organizácií, osobitne na poskytnutie údajov na účely posudzovania úprav súm životného minima Xenonia 3.

Zdroj: www.piestany.sk, www.statistics.sk

REKLAMA