Connect with us

Vaše PNky

Viete, že… každý rok sa vysťahuje z Piešťan okolo 400 obyvateľov?

Published

on

Reklama
Reklama

Migrácia, teda sťahovanie obyvateľstva, je prirodzený proces, ktorý sprevádza ľudstvo od prvopočiatkov. Podieľajú sa na nej dve zložky, prisťahovalectvo (imigrácia) a vysťahovalectvo (emigrácia). Tento proces zabezpečuje nielen výmenu génov, ale aj myšlienok, inovácií a spôsobov života.

migracia graf

REKLAMA

kia akcia

Reklama

Z tohto hľadiska ju možno považovať za prínosnú. Zároveň však generuje aj nezanedbateľné problémy. Jej zvýšená intenzita je neklamným indikátorom často dramatických ekonomických a sociálnych zmien, ktoré sprevádzajú rast prosperity (alebo naopak úpadok) obcí, miest a regiónov.

Dlhé obdobie v Piešťanoch prevládalo prisťahovalectvo, ktoré sa v najvýznamnejšej miere podieľalo na raste počtu obyvateľov mesta. Bolo prejavom jeho ekonomického rastu a rozmachu. V posledných desaťročiach sa však tento proces obrátil. Za posledných trinásť rokov sa v priemere ročne z mesta odsťahovalo 445 obyvateľov a prisťahovalo iba 377. Celkovo sa za toto obdobie z Piešťan odsťahovalo spolu až 5 791 jeho obyvateľov. Za to isté obdobie sa prisťahovalo iba 4 906 nových obyvateľov. Za pozornosť stojí aj intenzita migrácie. Veď za uvedené, relatívne krátke obdobie sa takto vymenila až pätina všetkých obyvateľov. Aj preto je dnes ťažké nájsť niekoho, kto celý svoj život prežil v tomto meste. A naopak, tisíce Piešťancov je roztrúsených po celom svete.

Autor: Peter Tremboš

REKLAMA

barmanka

Populárne články