Connect with us

Vaše PNky

Stretnutie absolventov po 60 rokoch

Published

on

Reklama
Reklama

Za dávnych čias, keď sa SOŠ Rakovice volala Vyššia roľnícka škola, v roku 1949, nastúpilo do 1. ročníka 30 žiakov. V historicky prvom ročníku smeli študovať aj dievčatá. V piatok 7. 6. 2013 sa 11 spolužiakov stretlo po neuveriteľných 60 rokoch na pôde alma mater dnes zvanej Stredná odborná škola Rakovice.

[singlepic id=43622 w=520 h=340 float=center]

 

V ich spomienkach nadobudol areál školy úplne inú formu : obrovské lipy v aleji sa stali malými stromčekmi, na mieste moderného internátu a dielní odborného výcviku bol statok s maštaľami s kravami, ošípanými, sliepkami. Na hospodárskom dvore stáli poľnohospodárske stroje. V prístavbe kaštieľa , kde v dnešnej dobe sú triedy, bol internát. Na nádvorí hlavnej budovy školy – kaštieľa bolo pódium, kde sa konali zábavy, majálesy, hrala dychovka. Predstavte si časy, keď služobným školským autom bol koč ťahaný koňom a znížená známka zo správania hrozila za nehodu koňa, ktorý spadol do jamy plnej blata.

Reklama

Absolventov privítala riaditeľka školy Ing. Mária Múdra v historickej budove školy.

Jedna z účastníkov stretnutia, p. Ing. Jarmila Repková spomína : „Na štúdium v škole v Rakoviciach mám krásne spomienky. Boli sme ako súrodenci, nie len ako spolužiaci. V tom čase bola škola v Rakoviciach veľmi známa a do 1. ročníka prišlo na prijímacie skúšky okolo 100 žiakov“.

Podmienkou prijatia bolo úspešné zvládnutie skúšky z matematiky, slovenského jazyka a potvrdenie o majetku (žiak musel pochádzať z rodiny, ktorá obhospodarovala minimálne 15 ha pôdy). Väčšinu žiakov tvorili deti súkromných roľníkov. Rady študentov preriedila politická situácia po roku 1948. Triedu muselo opustiť z politických dôvodov 5 žiakov a aj ostatní spolužiaci boli v rámci vyučovania využívaní na agitovanie okolitých roľníkov do vznikajúcich poľnohospodárskych družstiev. Rozvrh hodín sa riadil podľa ročného obdobia a potreby poľnohospodárskych prác v rámci odborného výcviku. Spolužiaci si spomenuli na mimoriadnu úrodu čerešní, ktorá spôsobila, že v 1. ročníku na konci školského roka neboli skúšaní, jednoducho dostali tie isté známky ako na polročnom vysvedčení.

Tento ročník absolventov bol veľmi úspešný, takmer všetci pokračovali v štúdiu na vysokej škole. A ako si p. Ing. Repková povzdychla : „Rozpŕchli sme sa do všetkých kútov Slovenska“.

 

D. Walther, Z. Bučková

Stredná odborná škola Rakovice

Populárne články